Vizioni & Misioni

Të predikojmë Lajmin e mirë të Jezus Krishtit në të gjitha gjuhët që fliten, duke kërkuar bashkë me partnerët tanë në shërbesë të fitojmë çdo njeri për Krishtin dhe të inkurajojmë të Krishterët në jetën e tyre si dishepuj.

Të jemi një shërbesë besimi, e varur në përkushtimin e njerëzve ndaj thirrjes së Perëndisë, për të çuar Lajmin e Mirë në mbarë boten.

Mbështesni punën tonë financiarisht, kontributin tuaj mund ta dërgoni në llogarinë tonë:

Dhuroni

Postime

Aplikacioni

E vërteta ime

Spotlight – Klubi i Anglishtes

Meditimet

Meditime – 15 Korrik

Lexoni nga Zanafilla 2:1-15Kultivimi ZOTI Perëndi e mori, pra, njeriun dhe e futi në kopshtin e Ede...
15 Jul
Meditime – 15 Korrik

Meditime – 14 Korrik

Lexoni nga Ligji i Përtërirë 26:1-11Kujdesi për tokënDhe do të gëzoheni . . . për të mirat që ZOTI,...
14 Jul
Meditime – 14 Korrik

Meditime – 13 Korrik

Lexoni nga Gjoni 6:1-14UshqimiDhe Jezusi mori bukët dhe, pasi falënderoi, ua ndau dishepujve dhe di...
13 Jul
Meditime – 13 Korrik

Meditime – 12 Korrik

Lexoni nga 2 Korintasve 5:11-21TryezaPrandaj nëse dikush është në Krishtin, është një krijesë e re....
12 Jul
Meditime – 12 Korrik

Meditime – 11 Korrik

Lexoni nga Luka 8:4-15Vazhdimisht duke rikrijuarNjë pjesë tjetër ra në shkëmb . . . (v. 6) Kopsh...
11 Jul
Meditime – 11 Korrik

Meditime – 10 Korrik

Lexoni nga Luka 15:11-32Marrëdhënia me PerëndinëPor kur ishte ende larg, i ati e pa dhe pati dhembs...
10 Jul
Meditime – 10 Korrik

Meditime – 9 Korrik

Lexoni nga Luka 8:26-39Marrëdhënia me vetenKthehu në shtëpinë tënde dhe trego sa bëri Perëndia për ...
9 Jul
Meditime – 9 Korrik

Meditime – 8 Korrik

Lexoni nga Romakëve 8:19-21Marrëdhënia me tokënVetë krijesa të çlirohet nga skllavëria . . . (v. 21...
8 Jul
Meditime – 8 Korrik

Meditime – 7 Korrik

Lexoni nga Mateu 25:31-46Marrëdhënia me njëri-tjetrinNë të vërtetë po ju them: për aq sa ia keni bë...
7 Jul
Meditime – 7 Korrik

Meditime – 6 Korrik

Lexoni nga Zanafilla 4:1-16Marrëdhënie të prishuraMos jam unë rojtari i vëllait tim? (v. 9) Kain...
6 Jul
Meditime – 6 Korrik

Meditime – 5 Korrik

Lexoni nga Gjoni 20:11-18Perëndia rikrijuesAtëherë Maria Magdalena erdhi t’ua njoftojë dishepujve s...
5 Jul
Meditime – 5 Korrik

Meditime – 4 Korrik

Lexoni nga Zanafilla 2:1-3ShabatiDhe Perëndia e bekoi ditën e shtatë dhe e shenjtëroi, sepse atë di...
4 Jul
Meditime – 4 Korrik

Meditime – 3 Korrik

Lexoni nga Zanafilla 3:8Krijuesi që kënaqetPastaj dëgjuan zërin e ZOTIT Perëndi që shëtiste në kops...
3 Jul
Meditime – 3 Korrik

Meditime – 2 Korrik

Lexoni nga Zanafilla 2:7-8Krijuesi zanatçiAtëherë ZOTI Perëndi formoi njeriun nga pluhuri i tokës, ...
2 Jul
Meditime – 2 Korrik

Meditime – 1 Korrik

Lexoni nga Psalmi 65 Krijues dhe Përkrahës Ti e viziton tokën dhe bën që ajo të prodhojë më tepër, ...
1 Jul
Meditime – 1 Korrik