Vizioni & Misioni

Të predikojmë Lajmin e mirë të Jezus Krishtit në të gjitha gjuhët që fliten, duke kërkuar bashkë me partnerët tanë në shërbesë të fitojmë çdo njeri për Krishtin dhe të inkurajojmë të Krishterët në jetën e tyre si dishepuj.

Të jemi një shërbesë besimi, e varur në përkushtimin e njerëzve ndaj thirrjes së Perëndisë, për të çuar Lajmin e Mirë në mbarë boten.

Mbështesni punën tonë financiarisht, kontributin tuaj mund ta dërgoni në llogarinë tonë:

Dhuroni

Postime

Aplikacioni

E vërteta ime

Spotlight – Klubi i Anglishtes

Meditimet

Meditime – 23 Janar

Lexoni nga Luka 16:1-15 Bij të mençur të dritës? Dhe zotëria e lavdëroi administratorin e padrejtë, ...
Meditime – 23 Janar

Meditime – 22 Janar

Lexoni nga Luka 2:25-35 Dritë për të ndriçuar Sytë e mi kanë parë shpëtimin tënd, që ti e përgatite ...
Meditime – 22 Janar

Meditime – 21 Janar

Lexoni nga Marku 4:21-25 Sekretet dalin në dritë Sepse nuk ka të fshehtë që të mos zbulohet, as sekr...
Meditime – 21 Janar

Meditime – 20 Janar

Lexoni nga Mateu 6:22-23 Sa e madhe errësira Në qoftë se drita, pra, që është ne ty është errësirë, ...
Meditime – 20 Janar