Media ka një rrol strategjik në fushën e shërbesës. Më shumë se gjysma e popullsisë së botës sot jetojnë në vende ku ungjillizimi kufizohet në mënyrë të ashpër e megjithatë, zhvillimet teknologjike kane bërë të mundur që sot informacioni të shkojë kudo.
Edhe në vendet më të varfëra të botës njerëzit e dëgjojnë ungjillin me mjete te thjeshta sic eshte radio.
Fjalët e Shpresës aktualisht prodhon dhe transmetimon në mbi 45 gjuhë te botës, ndër të cilat edhe gjuha Shqipe.

Fjalët e Shpresës prodhojnë edhe shumë materiale të shkruara. 5000 kopje të librit të përditshëm “Meditim” shpërndahen çdo tre muaj falas në të gjitha kishat e Shqipërisë.

Fjalët e Shpresës është një shërbesë besimi, e varur plotësisht në përkushtimin e njerëzve ndaj thirrjes së Perëndisë, për të çuar Lajmin e Mirë në mbarë botën dhe është mirënjohëse për lutjet dhe ofertat e individëve që çojnë përpara këtë shërbesë.

E vërteta ime - Zefjan Nikolla

Rrallë gjen njerëz që të kenë kaq shumë pasione si i ftuari ynë Zefjan Nikolla. Ai është unik në mënyrën se si i përkushtohet çdo pasioni që ka. Me aftësinë e menaxhimit të mirë të kohës, ai di të jetë një drejtues i suksesshëm brenda dhe jashtë familjes, por mbi të gjitha ai di të jetojë gëzimin e së Vërtetës… #fjalëteshpresës​​​​​ #deshmi​​​​​ #evërtetaime​

Meditime për çdo ditë

Meditimet fokusohen në pasazhe të shkurtra të cilat ndërthuren edhe me përvojat reale të jetës së autorëve, për ta bërë Biblën sa më praktike për jetën e përditshme.

Meditime – 5 Qershor

Lexoni nga Veprat e Apostujve 9:19-25Çdo gjë të mundshmeAtëherë dishepujt e morën natën dhe e zbritën poshtë nga muri, në një shportë. (v. 25) Nuk e di se në çfarë…

Meditime – 4 Qershor

Lexoni nga Veprat e Apostujve 9:10-19Po, ZotPor Zoti i tha: “Shko, sepse ai është vegla që unë kam zgjedhur . . . “. Atëherë Anania shkoi. (v. 15-17). Po ecnim…

Meditime – 3 Qershor

Lexoni nga Jozueut 2Sigurim që nuk pritejSepse ZOTI, Perëndia juaj, është Perëndi atje lart në qiejt dhe këtu poshtë në tokë. (v. 11) Kur Jozueu dhe izraelitët marrin urdhrin “shkoni”…

Meditime – 2 Qershor

Lexoni nga Luka 9:1-6Mos merrni asgjë për rrugëDhe u tha atyre: “Mos merrni asgjë për rrugë: as shkopinj, as trastë, as bukë, as para dhe as të kini nga dy…

Meditime – 1 Qershor

Lexoni nga Mateu 28:16-20Natyra e Perëndisë është “Shkoni”Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj të gjithë kombet. (v. 19) Që prej Zanafillës, e deri tek Zbulesa, kemi një thirrje gjithnjë të pranishme…

Meditime – 31 Maj

Lexoni nga Psalmi 104:1-15Perëndia bën që të rritet bariAi bën që të rritet bari për bagëtinë dhe bimësia në shërbim të njeriut. (v. 14) Vera u kthye në vjeshtë. Kanë…

Submit
I kisha bërë “like” në Facebook një faqeje “Spotlight”, që nuk ishte këtu [në Shqipëri]. Një ditë, po në Facebook, me shfaqet Spotlight English Clubs Albania. Fillova të kontaktoj në inbox me personat që e organizojnë për të pyetur si zhvillohej dhe a ishte me pagesë. Më sqarojnë që gjithçka ishte pa pagesë, por me një kontribut të papërfillshëm. Bie dakord bashkë me një shoqen time që të fillonim ta frekuentonim. U pritëm shumë ngrohtë! Por, më e rëndësishmja është që aty flitet vetëm anglisht! Kush nuk do të dëshironte një Klub të tillë?! Kush nuk do të donte të kalonte dy orë duke komunikuar me njerëz të ndryshëm, nga vende të ndryshme, ku mund të mësosh për ta. Kështu mëson për kultura të ndryshme dhe një anglishte të përsosur. Besoj se për këdo do ishte më mirë se një dy orësh i shpenzuar në kafe… . Bravo dhe faleminderit për organizatorët që kanë hapur një klub të tillë, ku mund të mësosh anglisht, dhe pa kosto fare! Faleminderit për një klub ku mund të mësojnë anglisht edhe personat që s'kanë mundësi ekonomike, por kryesorja është vetëm të kenë vullnet dhe dëshirë për të mësuar. Ju përgëzoj!
Egla
Fjalët e Shpresës
Ajo që mund të shkruaj është që jeta ime ka qenë një bekim, që nëpërmjet emisionit tuaj kam marrë kurajon të vazhdoj çdo ditë e më shumë të Shpall Fjalën kudo që mundem. Nuk ka më bukur që edhe pse nuk shkoj në kishë, sepse këtu ku jetoj nuk ka, ju jeni kisha ime. Në Radio gjej kënaqësinë më të madhe. Me një fjalë, do të thosha ushqimin tim shpirteror. Bekime
Genti
Fjalët e Shpresës

Media Sociale