Media ka një rrol strategjik në fushën e shërbesës. Më shumë se gjysma e popullsisë së botës sot jetojnë në vende ku ungjillizimi kufizohet në mënyrë të ashpër e megjithatë, zhvillimet teknologjike kane bërë të mundur që sot informacioni të shkojë kudo.
Edhe në vendet më të varfëra të botës njerëzit e dëgjojnë ungjillin me mjete te thjeshta sic eshte radio.
Fjalët e Shpresës aktualisht prodhon dhe transmetimon në mbi 45 gjuhë te botës, ndër të cilat edhe gjuha Shqipe.

Fjalët e Shpresës prodhojnë edhe shumë materiale të shkruara. 5000 kopje të librit të përditshëm “Meditim” shpërndahen çdo tre muaj falas në të gjitha kishat e Shqipërisë.

Fjalët e Shpresës është një shërbesë besimi, e varur plotësisht në përkushtimin e njerëzve ndaj thirrjes së Perëndisë, për të çuar Lajmin e Mirë në mbarë botën dhe është mirënjohëse për lutjet dhe ofertat e individëve që çojnë përpara këtë shërbesë.

E vërteta ime - Zefjan Nikolla

Rrallë gjen njerëz që të kenë kaq shumë pasione si i ftuari ynë Zefjan Nikolla. Ai është unik në mënyrën se si i përkushtohet çdo pasioni që ka. Me aftësinë e menaxhimit të mirë të kohës, ai di të jetë një drejtues i suksesshëm brenda dhe jashtë familjes, por mbi të gjitha ai di të jetojë gëzimin e së Vërtetës… #fjalëteshpresës​​​​​ #deshmi​​​​​ #evërtetaime​

Meditime për çdo ditë

Meditimet fokusohen në pasazhe të shkurtra të cilat ndërthuren edhe me përvojat reale të jetës së autorëve, për ta bërë Biblën sa më praktike për jetën e përditshme.

Meditime – 20 Prill

Lexoni nga Efesianëve 2:1-10Hir i dyfishtëSepse, me anë të hirit jeni të shpëtuar, nëpërmjet besimit; dhe kjo jo prej veprave . . . (v. 8-9) Kur vajza ime më e…

Meditime – 19 Prill

Lexoni nga Efesianëve 1:15-23Duke vrapuar me urtësi[Unë lutem] që Perëndia i Zotit tonë Jezu Krisht, Ati i lavdisë, t’ju japë juve frymën e urtësisë dhe të zbulesës, në njohurinë e…

Meditime – 17 Prill

Lexoni nga 1 e Korintasve 9:24-27Stërvitja vs. PërpjekjaVraponi në mënyrë që ta merrni (çmimin). Dhe kushdo që merr pjesë në garë e përmban veten në të gjitha (v. 24-25) Përpiqu…

Meditime – 15 Prill

Lexoni nga Levitiku 20:22-26Ju jeni populli imUnë jam ZOTI, Perëndia juaj, që ju ka ndarë nga popujt e tjerë. (v. 24) Ashtu si udhëtarët në një tokë të huaj, ashtu…

Meditime – 14 Prill

Lexoni nga Levitiku 11:44-45Jini të shenjtëJini të shenjtë, sepse unë jam i shenjtë. (v. 44) Perëndia na thërret të jemi të shenjtë. Por a e keni pyetur ndonjëherë veten nëse…

Meditime – 13 Prill

Lexoni nga Romakëve 12:1-4Një ofrim i shenjtë dhe i pëlqyeshëmT’i paraqitni trupat tuaj si fli të gjallë . . . që është shërbesa juaj e mençur. (v. 1) Të krishterët…

Submit
I kisha bërë “like” në Facebook një faqeje “Spotlight”, që nuk ishte këtu [në Shqipëri]. Një ditë, po në Facebook, me shfaqet Spotlight English Clubs Albania. Fillova të kontaktoj në inbox me personat që e organizojnë për të pyetur si zhvillohej dhe a ishte me pagesë. Më sqarojnë që gjithçka ishte pa pagesë, por me një kontribut të papërfillshëm. Bie dakord bashkë me një shoqen time që të fillonim ta frekuentonim. U pritëm shumë ngrohtë! Por, më e rëndësishmja është që aty flitet vetëm anglisht! Kush nuk do të dëshironte një Klub të tillë?! Kush nuk do të donte të kalonte dy orë duke komunikuar me njerëz të ndryshëm, nga vende të ndryshme, ku mund të mësosh për ta. Kështu mëson për kultura të ndryshme dhe një anglishte të përsosur. Besoj se për këdo do ishte më mirë se një dy orësh i shpenzuar në kafe… . Bravo dhe faleminderit për organizatorët që kanë hapur një klub të tillë, ku mund të mësosh anglisht, dhe pa kosto fare! Faleminderit për një klub ku mund të mësojnë anglisht edhe personat që s'kanë mundësi ekonomike, por kryesorja është vetëm të kenë vullnet dhe dëshirë për të mësuar. Ju përgëzoj!
Egla
Fjalët e Shpresës
Ajo që mund të shkruaj është që jeta ime ka qenë një bekim, që nëpërmjet emisionit tuaj kam marrë kurajon të vazhdoj çdo ditë e më shumë të Shpall Fjalën kudo që mundem. Nuk ka më bukur që edhe pse nuk shkoj në kishë, sepse këtu ku jetoj nuk ka, ju jeni kisha ime. Në Radio gjej kënaqësinë më të madhe. Me një fjalë, do të thosha ushqimin tim shpirteror. Bekime
Genti
Fjalët e Shpresës

Media Sociale