Vizioni & Misioni

Të predikojmë Lajmin e mirë të Jezus Krishtit në të gjitha gjuhët që fliten, duke kërkuar bashkë me partnerët tanë në shërbesë të fitojmë çdo njeri për Krishtin dhe të inkurajojmë të Krishterët në jetën e tyre si dishepuj.

Të jemi një shërbesë besimi, e varur në përkushtimin e njerëzve ndaj thirrjes së Perëndisë, për të çuar Lajmin e Mirë në mbarë boten.

Mbështesni punën tonë financiarisht, kontributin tuaj mund ta dërgoni në llogarinë tonë:

Dhuroni

Postime

Aplikacioni

E vërteta ime

Spotlight – Klubi i Anglishtes

Meditimet

Meditime – 24 Shtator

Lexoni nga Zanafilla 15:1-21I përfshirë në planin e MjeshtritMbas këtyre gjërave, fjala e ZOTIT iu ...
Meditime – 24 Shtator

Meditime – 23 Shtator

Lexoni nga Hebrenjve 7:1-3Mbreti prift dhe Perëndia i tijSepse ky Melkisedeku, mbret i Salemit dhe ...
Meditime – 23 Shtator

Meditime – 22 Shtator

Lexoni nga Zanafilla 13:1-18Jahveh flet sërishDhe ZOTI i tha Abramit, mbas ndarjes së Lotit prej ti...
Meditime – 22 Shtator

Meditime – 21 Shtator

Lexoni Zanafillën 12:10-20Abrahami ende në të cekëtaDhe kështu kur egjiptasit do të të shohin, kanë...
Meditime – 21 Shtator