Vizioni & Misioni

Të predikojmë Lajmin e mirë të Jezus Krishtit në të gjitha gjuhët që fliten, duke kërkuar bashkë me partnerët tanë në shërbesë të fitojmë çdo njeri për Krishtin dhe të inkurajojmë të Krishterët në jetën e tyre si dishepuj.

Të jemi një shërbesë besimi, e varur në përkushtimin e njerëzve ndaj thirrjes së Perëndisë, për të çuar Lajmin e Mirë në mbarë boten.

Mbështesni punën tonë financiarisht, kontributin tuaj mund ta dërgoni në llogarinë tonë:

Dhuroni

Postime

Aplikacioni

E vërteta ime

Spotlight – Klubi i Anglishtes

Meditimet

Meditime – 18 Tetor

Lexoni nga Mateu 21:9-11, 14-16 Lavdërime nga foshnjat Nga goja e të vegjëlve dhe e foshnjave në gji...
Meditime – 18 Tetor

Meditime – 17 Tetor

Lexoni nga Zanafilla 37:1-11; 42:6 Ëndrra e një adoleshenti Dëgjoni, ju lutem, ëndrrën që pashë. (37...
Meditime – 17 Tetor

Meditime – 16 Tetor

Lexoni nga Malakia 3:16-4:6 Gjëra më të mira do të vijnë “Ata do të jenë të mitë”, thotë ZOTI i usht...
Meditime – 16 Tetor

Meditime – 15 Tetor

Lexoni nga Zakaria 3 Një tablo e shpëtimit Pastaj i tha atij: “Shiko, kam zhdukur prej teje paudhë...
Meditime – 15 Tetor