Vizioni & Misioni

Të predikojmë Lajmin e mirë të Jezus Krishtit në të gjitha gjuhët që fliten, duke kërkuar bashkë me partnerët tanë në shërbesë të fitojmë çdo njeri për Krishtin dhe të inkurajojmë të Krishterët në jetën e tyre si dishepuj.

Të jemi një shërbesë besimi, e varur në përkushtimin e njerëzve ndaj thirrjes së Perëndisë, për të çuar Lajmin e Mirë në mbarë boten.

Mbështesni punën tonë financiarisht, kontributin tuaj mund ta dërgoni në llogarinë tonë:

Dhuroni

Postime

Aplikacioni

E vërteta ime

Spotlight – Klubi i Anglishtes

Meditimet

Meditime – 16 Qershor

Lexoni nga Gjyqtarët 6:1-16 Të çuditshëm të zakonshëm Pastaj . . . Gedeoni shinte grurin në një shtr...
16 Jun
Meditime – 16 Qershor

Meditime – 15 Qershor

Lexoni nga Gjoni 3:1-12 Fllade të zakonshëm Era fryn ku të dojë dhe ti ia dëgjon zërin, por nuk e di...
15 Jun
Meditime – 15 Qershor

Meditime – 14 Qershor

Lexoni nga Jobi 1:1-5 Prindërim i zakonshëm Kur mbaronte seria e ditëve të gostisë, Jobi i thërriste...
14 Jun
Meditime – 14 Qershor

Meditime – 13 Qershor

Lexoni nga Mateu 6:24-34 Lule të zakonshme Pse shqetësoheni për veshjen tuaj? Vini re si rriten zamb...
13 Jun
Meditime – 13 Qershor

Meditime – 12 Qershor

Lexoni nga Vajtimet 3:22-36 Shpresë e zakonshme ZOTI është i mirë me ata që kanë shpresë tek ai, me ...
12 Jun
Meditime – 12 Qershor

Meditime – 11 Qershor

Lexoni nga 1 Korintasve 1:25-31 Njerëz të zakonshëm Shikoni në fakt thirrjen tuaj, vëllezër; sepse n...
11 Jun
Meditime – 11 Qershor

Meditime – 10 Qershor

Lexoni nga 1 Thesalonikasve 5:12-24 Lutje të zakonshme Jini gjithmonë të gëzuar. Lutuni pa pushim. N...
10 Jun
Meditime – 10 Qershor

Meditime – 9 Qershor

Lexoni nga Romakëve 12:1-5 Jetë e zakonshme Ju lutem, pra, o vëllezër, nëpërmjet dhembshurisë së Per...
9 Jun
Meditime – 9 Qershor

Meditime – 8 Qershor

Lexoni nga Psalmi 23 Kohë e zakonshme Ai më çon në kullota me bar të njomë. (v. 2) Secila stinë lit...
8 Jun
Meditime – 8 Qershor

Meditime – 7 Qershor

Lexoni nga Luka 23:44-49 Duke qëndruar me dyshim [Ata] qëndronin larg, duke parë këto. (v. 49) Çfar...
7 Jun
Meditime – 7 Qershor

Meditime – 6 Qershor

Lexoni nga Luka 22:54-62 Distanca ka rëndësi Pjetri e ndiqte nga larg. (v. 54) Është e kuptueshme p...
6 Jun
Meditime – 6 Qershor

Meditime – 5 Qershor

Lexoni nga Luka 18:9-14 Dy ngjiten, njëri bie Dhe tagrambledhësi rrinte nga larg . . . (v. 13) Jezu...
5 Jun
Meditime – 5 Qershor

Meditime – 4 Qershor

Lexoni nga Luka 16:19-31 Humnera Është vendosur një humnerë e madhe. (v. 26) Jo të gjitha historitë...
4 Jun
Meditime – 4 Qershor

Meditime – 3 Qershor

Lexoni nga Luka 15:11-24 Kur vrapon Perëndia Por kur ishte ende larg. (v. 20) Kjo histori përgjithë...
3 Jun
Meditime – 3 Qershor

Meditime – 2 Qershor

Lexoni nga Luka 15:1-10 Vlera e diçkaje që ka humbur E gjeta delen time të humbur. (v. 6) Një herë,...
2 Jun
Meditime – 2 Qershor