Vizioni & Misioni

Të predikojmë Lajmin e mirë të Jezus Krishtit në të gjitha gjuhët që fliten, duke kërkuar bashkë me partnerët tanë në shërbesë të fitojmë çdo njeri për Krishtin dhe të inkurajojmë të Krishterët në jetën e tyre si dishepuj.

Të jemi një shërbesë besimi, e varur në përkushtimin e njerëzve ndaj thirrjes së Perëndisë, për të çuar Lajmin e Mirë në mbarë boten.

Mbështesni punën tonë financiarisht, kontributin tuaj mund ta dërgoni në llogarinë tonë:

Dhuroni

Postime

Aplikacioni

E vërteta ime

Spotlight – Klubi i Anglishtes

Meditimet

Meditime – 14 Nëntor

Lexoni nga 1 e Korintasve 12:12-36 Duke punuar së bashku Sepse ashtu si trupi është një, dhe ka sh...
Meditime – 14 Nëntor

Meditime – 13 Nëntor

Lexoni nga Psalmi 62:5-7 Heshtje Shpirti im, gjej prehje vetëm te Perëndia, sepse shpresa ime vjen n...
Meditime – 13 Nëntor

Meditime – 12 Nëntor

Lexoni nga Gjoni 1:1-18 Një natë e gjatë dhe e errët Dhe Fjala u bë mish dhe ndenji ndër ne dhe ne s...
Meditime – 12 Nëntor

Meditime – 11 Nëntor

Lexoni nga Fjalët e Urta 16:20-24 Dhuratat e fjalës Fjalët e ëmbla janë si një huall mjalti, ëmbëlsi...
Meditime – 11 Nëntor