Vizioni & Misioni

Të predikojmë Lajmin e mirë të Jezus Krishtit në të gjitha gjuhët që fliten, duke kërkuar bashkë me partnerët tanë në shërbesë të fitojmë çdo njeri për Krishtin dhe të inkurajojmë të Krishterët në jetën e tyre si dishepuj.

Të jemi një shërbesë besimi, e varur në përkushtimin e njerëzve ndaj thirrjes së Perëndisë, për të çuar Lajmin e Mirë në mbarë boten.

Mbështesni punën tonë financiarisht, kontributin tuaj mund ta dërgoni në llogarinë tonë:

Dhuroni

Postime

Aplikacioni

E vërteta ime

Spotlight – Klubi i Anglishtes

Meditimet

Meditime – 19 maj

Lexoni nga Eksodi 20:22-25Altarë të modifikuarDhe në rast se do të ndërtosh për mua një altar me gu...
19 May
Meditime – 19 maj

Meditime – 18 Maj

Lexoni nga Eksodi 20:1-21Mos kini frikëMoisiu i tha popullit: “Mos u trembni, sepse Perëndia erdhi ...
18 May
Meditime – 18 Maj

Meditime – 17 Maj

Lexoni nga Eksodi 19:1-7, 16-22 Mali i shenjtë Zbrit dhe paralajmëro popullin solemnisht që të mos ...
17 May
Meditime – 17 Maj

Meditime – 16 Maj

Lexoni nga Eksodi 17:8-16Zoti është flamuri imMoisiu ndërtoi pastaj një altar, të cilit ia vuri emr...
16 May
Meditime – 16 Maj

Meditime – 15 Maj

Lexoni nga Eksodi 17:1-7Ujë nga shkëmbiTi do të rrahësh shkëmbin, prej të cilit do të burojë ujë dh...
15 May
Meditime – 15 Maj

Meditime – 14 Maj

Lexoni nga Eksodi 16:1-8 Buka e qiellit ZOTI i tha Moisiut: “Ja, unë do të bëj që të bjerë manë mbi ...
14 May
Meditime – 14 Maj

Meditime – 13 Maj

Lexoni nga Eksodi 15:22-27 Të hidhur Atëherë populli murmuriti kundër Moisiut, duke thënë: “Ç’do të ...
13 May
Meditime – 13 Maj

Meditime – 12 Maj

Lexoni nga Eksodi 14:10-31 Kalimi përmes ujërave Kështu bijtë e Izraelit hynë në mes të detit në të ...
12 May
Meditime – 12 Maj

Meditime – 11 Maj

Lexoni nga Eksodi 13:17-22 Dy kolona Dhe ZOTI shkonte para tyre, ditën në një kolonë resh për t’i ud...
11 May
Meditime – 11 Maj

Meditime – 10 Maj

Lexoni nga Eksodi 12:31-42 Kur të sheh Zoti Kjo është një natë për t’u kremtuar për nder të ZOTIT, s...
10 May
Meditime – 10 Maj

Meditime – 9 Maj

Lexoni nga Eksodi 12:1-13 Fuqia e gjakut Kur unë të shoh gjakun, do të kaloj tutje . . . (v. 13) Gj...
9 May
Meditime – 9 Maj

Meditime – 8 Maj

Lexoni nga Eksodi 8:1-15 Zemra e ngurtësuar Por kur Faraoni pa që kishte pak lehtësim, e ngurtësoi z...
8 May
Meditime – 8 Maj

Meditime – 7 Maj

Lexoni nga Eksodi 7:1-24 Shenja dhe mrekulli Egjiptasit do ta marrin vesh atëherë që unë jam ZOTI, k...
7 May
Meditime – 7 Maj

Meditime – 6 Maj

Lexoni nga Eksodi 5:1-9, 19-23 Pse ke hapur telashe? Atëherë Moisiu u kthye te ZOTI dhe i tha: “O Pe...
6 May
Meditime – 6 Maj

Meditime – 5 Maj

Lexoni nga Eksodi 4:1-17 Kush të dha ty . . . ? Kush e ka bërë gojën e njeriut? . . . A nuk jam unë ...
5 May
Meditime – 5 Maj