Vizioni & Misioni

Të predikojmë Lajmin e mirë të Jezus Krishtit në të gjitha gjuhët që fliten, duke kërkuar bashkë me partnerët tanë në shërbesë të fitojmë çdo njeri për Krishtin dhe të inkurajojmë të Krishterët në jetën e tyre si dishepuj.

Të jemi një shërbesë besimi, e varur në përkushtimin e njerëzve ndaj thirrjes së Perëndisë, për të çuar Lajmin e Mirë në mbarë boten.

Mbështesni punën tonë financiarisht, kontributin tuaj mund ta dërgoni në llogarinë tonë:

Dhuroni

Postime

Aplikacioni

E vërteta ime

Spotlight – Klubi i Anglishtes

Meditimet

Meditime – 12 Dhjetor

Lexoni nga Hebrenjve 9:11-28 Ai erdhi të shpëtojë Krishti Jezus erdhi në botë për të shpëtuar mëkata...
Meditime – 12 Dhjetor

Meditime – 11 Dhjetor

Lexoni nga 1 e Gjonit 3:1-9 Ai erdhi të shkatërrojë veprat e djallit Për këtë është shfaqur Biri i P...
Meditime – 11 Dhjetor

Meditime – 10 Dhjetor

Lexoni nga Gjoni 4:7-15 Jeta që erdhi të japë jetë Unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollë...
Meditime – 10 Dhjetor

Meditime – 9 Dhjetor

Lexoni nga Gjoni 6:25-40 Ai erdhi të bëjë vullnetin e Atit Unë kam zbritur prej qiellit. (v. 38) Sh...
Meditime – 9 Dhjetor