Vizioni & Misioni

Të predikojmë Lajmin e mirë të Jezus Krishtit në të gjitha gjuhët që fliten, duke kërkuar bashkë me partnerët tanë në shërbesë të fitojmë çdo njeri për Krishtin dhe të inkurajojmë të Krishterët në jetën e tyre si dishepuj.

Të jemi një shërbesë besimi, e varur në përkushtimin e njerëzve ndaj thirrjes së Perëndisë, për të çuar Lajmin e Mirë në mbarë boten.

Mbështesni punën tonë financiarisht, kontributin tuaj mund ta dërgoni në llogarinë tonë:

Dhuroni

Postime

Aplikacioni

E vërteta ime

Spotlight – Klubi i Anglishtes

Meditimet

Meditime – 21 Mars

Lexoni nga Psalmi 124 Ndihma jonë Ndihma jonë është te emri i ZOTIT, që ka krijuar qiejt dhe tokën. ...
21 Mar
Meditime – 21 Mars

Meditime – 20 Mars

Lexoni nga Psalmi 123 Sytë tanë shohin drejt Zotit Ja, ashtu si . . . sytë e shërbëtores te dora e z...
20 Mar
Meditime – 20 Mars

Meditime – 19 Mars

Lexoni nga Psalmi 122 Jerusalemi Lutuni për paqen e Jerusalemit. (v. 6) Adhuruesve, për të arritur ...
20 Mar
Meditime – 19 Mars

Meditime – 18 Mars

Lexoni nga Psalmi 121 Ndihma ime vjen nga Zoti ZOTI do të . . . ruajë jetën tënde. (v. 7) Kam mendu...
18 Mar
Meditime – 18 Mars

Meditime – 17 Mars

Lexoni nga Psalmi 120 Unë jam për paqen Unë jam për paqen, ndërsa ata . . . janë për luftën. (v. 7) ...
17 Mar
Meditime – 17 Mars

Meditime – 16 Mars

Lexoni nga Psalmi 84 Këngë të shtegtimeve Shpirti im dëshiron me zjarr . . . oborret e ZOTIT. (v. 2)...
16 Mar
Meditime – 16 Mars

Meditime – 15 Mars

Lexoni nga Jakobi 5:15-18 Asgjë veç të vërtetës Rrëfejani shkeljet njëri-tjetrit dhe lutuni për njër...
15 Mar
Meditime – 15 Mars

Meditime – 14 Mars

Lexoni nga Jakobi 5:13-15 Vazhdojeni bashkëbisedimin A heq keq ndonjë nga ju? Le të lutet. A ka zemë...
14 Mar
Meditime – 14 Mars

Meditime – 13 Mars

Lexoni nga Jakobi 5:7-11 Tashmë dhe ende jo Jini zemërgjerë edhe ju, forconi zemrat tuaja, sepse ard...
13 Mar
Meditime – 13 Mars

Meditime – 12 Mars

Lexoni nga Jakobi 5:1-6 Nuk është përgjithmonë Pasuria juaj u kalb dhe rrobat tuaja i brejti tenja. ...
12 Mar
Meditime – 12 Mars

Meditime – 11 Mars

Lexoni nga Jakobi 4:13-17 Në kohë të mira dhe të këqija Në vend që të thoni: “Në dashtë Zoti dhe në ...
11 Mar
Meditime – 11 Mars

Meditime – 10 Mars

Lexoni nga Jakobi 4:11-12 Bashkudhëtarë Vetëm një është Ligjdhënësi, ai që mund të shpëtojë dhe të s...
10 Mar
Meditime – 10 Mars

Meditime – 9 Mars

Lexoni nga Jakobi 4:1-6Më pëlqen të kem të drejtëNga vijnë luftërat dhe përleshjet te ju? (v. 1...
9 Mar
Meditime – 9 Mars

Meditime – 9 Mars

Lexoni nga Jakobi 4:1-6 Më pëlqen të kem të drejtë Nga vijnë luftërat dhe përleshjet te ju? (v. 1) ...
9 Mar
Meditime – 9 Mars

Meditime – 8 Mars

Lexoni nga Jakobi 3:13-18 Paqe e drejtë Por urtësia që vjen nga lart, më së pari është e pastër, pas...
8 Mar
Meditime – 8 Mars