Vizioni & Misioni

Të predikojmë Lajmin e mirë të Jezus Krishtit në të gjitha gjuhët që fliten, duke kërkuar bashkë me partnerët tanë në shërbesë të fitojmë çdo njeri për Krishtin dhe të inkurajojmë të Krishterët në jetën e tyre si dishepuj.

Të jemi një shërbesë besimi, e varur në përkushtimin e njerëzve ndaj thirrjes së Perëndisë, për të çuar Lajmin e Mirë në mbarë boten.

Mbështesni punën tonë financiarisht, kontributin tuaj mund ta dërgoni në llogarinë tonë:

Dhuroni

Postime

Aplikacioni

E vërteta ime

Spotlight – Klubi i Anglishtes

Meditimet

Meditime – 21 Shtator

Lexoni nga 2 Timoteut 2:1-2 Përcilleni! Ti, pra, biri im, forcohu në hirin që është në Krishtin Jezu...
Meditime – 21 Shtator

Meditime – 20 Shtator

Lexoni nga 2 Timoteut 1:15-18 Njerëz që japin zemër Zoti i dhëntë mëshirë shtëpisë së Onesiforit, se...
Meditime – 20 Shtator

Meditime – 19 Shtator

Lexoni nga 2 Timoteut 1:12-14 Besim i dyanshëm Unë nuk kam turp, sepse e di kujt i kam besuar dhe ja...
Meditime – 19 Shtator

Meditime – 18 Shtator

Lexoni nga 2 Timoteut 1:6-7 Zjarr i ri Për këtë arsye po të kujtoj ta ndezësh dhuntinë e Perëndisë, ...
Meditime – 18 Shtator