Vizioni & Misioni

Të predikojmë Lajmin e mirë të Jezus Krishtit në të gjitha gjuhët që fliten, duke kërkuar bashkë me partnerët tanë në shërbesë të fitojmë çdo njeri për Krishtin dhe të inkurajojmë të Krishterët në jetën e tyre si dishepuj.

Të jemi një shërbesë besimi, e varur në përkushtimin e njerëzve ndaj thirrjes së Perëndisë, për të çuar Lajmin e Mirë në mbarë boten.

Mbështesni punën tonë financiarisht, kontributin tuaj mund ta dërgoni në llogarinë tonë:

Dhuroni

Postime

Aplikacioni

E vërteta ime

Spotlight – Klubi i Anglishtes

Meditimet

Meditime – 25 Nëntor

Lexoni nga Psalmi 107:17-22Të pamend të shpenguarAi dërgoi fjalën e tij dhe i shëroi. (v. 20) Të...
Meditime – 25 Nëntor

Meditime – 24 Nëntor

Lexoni nga Psalmi 107:10-16Prej hijes së vdekjes. . . robër të pikëlluar . . . (v. 10) Sot, mbi ...
Meditime – 24 Nëntor

Meditime – 23 Nëntor

Lexoni nga Psalmi 107:4-9Të ngopurSepse ai ka ngopur shpirtin e etur. (v. 9) Një nga këngët e U2...
Meditime – 23 Nëntor

Meditime – 22 Nëntor

Lexoni nga Psalmi 107:1-3Kush janë të shpenguarit?Kështu thonë të shpenguarit prej ZOTIT. (v. 2) ...
Meditime – 22 Nëntor