Vizioni & Misioni

Të predikojmë Lajmin e mirë të Jezus Krishtit në të gjitha gjuhët që fliten, duke kërkuar bashkë me partnerët tanë në shërbesë të fitojmë çdo njeri për Krishtin dhe të inkurajojmë të Krishterët në jetën e tyre si dishepuj.

Të jemi një shërbesë besimi, e varur në përkushtimin e njerëzve ndaj thirrjes së Perëndisë, për të çuar Lajmin e Mirë në mbarë boten.

Mbështesni punën tonë financiarisht, kontributin tuaj mund ta dërgoni në llogarinë tonë:

Dhuroni

Postime

Aplikacioni

E vërteta ime

Spotlight – Klubi i Anglishtes

Meditimet

Meditime – 28 Shkurt

Lexoni nga Abdia 1-9 Vendet e fshehta Krenaria e zemrës sate të ka mashtruar, o ti që banon në të ça...
Meditime – 28 Shkurt

Meditime – 27 Shkurt

Lexoni nga Amosi 6:1-7 Ngushëllim i rremë Mjerë ata që jetojnë në bollëk në Sion dhe që e ndiejnë ve...
Meditime – 27 Shkurt

Meditime – 26 Shkurt

Lexoni nga Amosi 5:11-15 Pasuri të vërteta Pastaj, duke qenë se keni shtypur të varfrin dhe kërkoni ...
Meditime – 26 Shkurt

Meditime – 25 Shkurt

Lexoni nga Amosi 3:1-10 Status i privilegjuar Dëgjoni këtë fjalë që ZOTI ka shqiptuar kundër jush, o...
Meditime – 25 Shkurt