Vizioni & Misioni

Të predikojmë Lajmin e mirë të Jezus Krishtit në të gjitha gjuhët që fliten, duke kërkuar bashkë me partnerët tanë në shërbesë të fitojmë çdo njeri për Krishtin dhe të inkurajojmë të Krishterët në jetën e tyre si dishepuj.

Të jemi një shërbesë besimi, e varur në përkushtimin e njerëzve ndaj thirrjes së Perëndisë, për të çuar Lajmin e Mirë në mbarë boten.

Mbështesni punën tonë financiarisht, kontributin tuaj mund ta dërgoni në llogarinë tonë:

Dhuroni

Postime

Aplikacioni

E vërteta ime

Spotlight – Klubi i Anglishtes

Meditimet

Meditime – 23 Prill

Lexoni nga Gjoni 20:24-31 Më trego prova Pastaj i tha Thomait: “Vëre gishtin tënd këtu dhe shiko dua...
23 Apr
Meditime – 23 Prill

Meditime – 22 Prill

Lexoni nga Gjoni 20:19-23 Shenja të bukura plage Erdhi Jezusi dhe qëndroi në mes, dhe . . . u tregoi...
22 Apr
Meditime – 22 Prill

Meditime – 21 Prill

Lexoni nga Gjoni 20:1-18 Kam parë Zotin Atëherë Maria Magdalena erdhi t’ua njoftojë dishepujve se ki...
21 Apr
Meditime – 21 Prill

Meditime – 20 Prill

Lexoni nga Gjoni 19:31-42 Kur vjen vdekja Ata, pra, e morën trupin e Jezusit dhe e mbështollën në pë...
20 Apr
Meditime – 20 Prill

Meditime – 19 Prill

Lexoni nga Gjoni 19:1-16 Cenueshmëria e Perëndisë Atëherë, pra, Pilati mori Jezusin dhe dha urdhër p...
19 Apr
Meditime – 19 Prill

Meditime – 18 Prill

Lexoni nga Gjoni 13:21-30 Plagë të fshehura Mbasi i tha këto, Jezusi, u turbullua në frymë . . . (v....
18 Apr
Meditime – 18 Prill

Meditime – 17 Prill

Lexoni nga Gjoni 13:1-17 Të përveshim mëngët Atëherë hodhi ujë në një legen, dhe filloi të lante këm...
17 Apr
Meditime – 17 Prill

Meditime – 16 Prill

Lexoni nga Gjoni 1:1-18 Fjala u bë mish Dhe fjala u bë mish dhe ndenji ndër ne . . . (v. 14) Trupi ...
16 Apr
Meditime – 16 Prill

Meditime – 15 Prill

Lexoni nga Zakaria 4:1-14 E madhe dhe e vogël Duart e Zorobabelit kanë hedhur themelet e këtij tempu...
15 Apr
Meditime – 15 Prill

Meditime – 14 Prill

Lexoni nga Psalmi 16 Fluturim jashtë kursit Ti do të më tregosh shtegun e jetës; ka plot gëzim në pr...
14 Apr
Meditime – 14 Prill

Meditime – 13 Prill

Lexoni nga Mateu 26:36-46 Lutje që i merr era Dhe, si shkoi pak përpara, [Jezusi] ra me fytyrë përdh...
13 Apr
Meditime – 13 Prill

Meditime – 12 Prill

Lexoni nga Romakëve 6:15-23 Shpërblim i kundërt Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Per...
12 Apr
Meditime – 12 Prill

Meditime – 11 Prill

Lexoni nga Zbulesa 22:1-9 Adhuroni vetëm Perëndinë Dhe [engjëlli] më tha: “Shiko se mos e bën! Sepse...
11 Apr
Meditime – 11 Prill

Meditime – 10 Prill

Lexoni nga Gjoni 10:1-18 Jezusi, udhërrëfyesi ynë Sepse ky Perëndi është Perëndia ynë përjetë, gjith...
10 Apr
Meditime – 10 Prill

Meditime – 9 Prill

Lexoni nga Danieli 6:6-22 Më mirë në gjunjë Tri herë në ditë [Danieli] gjunjëzohej, lutej dhe falënd...
9 Apr
Meditime – 9 Prill