Vizioni & Misioni

Të predikojmë Lajmin e mirë të Jezus Krishtit në të gjitha gjuhët që fliten, duke kërkuar bashkë me partnerët tanë në shërbesë të fitojmë çdo njeri për Krishtin dhe të inkurajojmë të Krishterët në jetën e tyre si dishepuj.

Të jemi një shërbesë besimi, e varur në përkushtimin e njerëzve ndaj thirrjes së Perëndisë, për të çuar Lajmin e Mirë në mbarë boten.

Mbështesni punën tonë financiarisht, kontributin tuaj mund ta dërgoni në llogarinë tonë:

Dhuroni

Postime

Aplikacioni

E vërteta ime

Spotlight – Klubi i Anglishtes

Meditimet

Meditime – 5 Prill

Lexoni nga Marku 14:32-42Abba, AtëAbba, Atë, çdo gjë për ty është e mundur; largoje prej meje këtë ...
Meditime – 5 Prill

Meditime – 4 Prill

Lexoni nga Marku 14:22-26 Besëlidhja e re Merrni, hani; ky është trupi im . . . Ky është gjaku im . ...
Meditime – 4 Prill

Meditime – 3 Prill

Lexoni nga Marku 14:17-21 Nuk mund t'ia hidhni Perëndisë Dhe kur po rrinin në tryezë dhe po hanin, J...
Meditime – 3 Prill

Meditime – 2 Prill

Lexoni nga Marku 14:12-16 Një sallë e madhe lart Atëherë ai do t'ju tregojë lart një sallë të madhe ...
Meditime – 2 Prill