Meditime – 5 Prill

Lexoni nga Marku 14:32-42Abba, AtëAbba, Atë, çdo gjë për ty është e mundur; largoje prej meje këtë kupë! Por jo atë që dua unë, por atë që do ti! (v. 36) Ky duhet të ketë qenë një nga çastet më të vështira të jetës së Jezusit. Vargu 33 na tregon se Jezusin "filloi ta zërë frika dhe ankthi". Pastaj ai vazhdon: "Shpirti im është thellësisht i trishtuar, deri në vdekje" (v. 34). Jezusin e pret vd...
More

Meditime – 4 Prill

Lexoni nga Marku 14:22-26 Besëlidhja e re Merrni, hani; ky është trupi im . . . Ky është gjaku im . . . që derdhet për shumë veta. (v. 22-24) Këto fjalë janë të njohura për shumë prej nesh. Shpeshherë i dëgjojmë gjatë shërbesave të të dielës. Ndryshe ato quhen "fjalët e institucionit" sepse lexohen si pjesë e Darkës së Zotit menjëherë para sesa buka dhe kupa të shpërndahen tek besimtarët e bashkë...
More

Meditime – 3 Prill

Lexoni nga Marku 14:17-21 Nuk mund t'ia hidhni Perëndisë Dhe kur po rrinin në tryezë dhe po hanin, Jezusi tha: "Ju them në të vërtetë se njëri prej jush, që po ha me mua, do të më tradhtojë". (v. 18) Kur teologët diskutojnë atributet dhe karakterin e Perëndisë, ata shpesh përdorin parashtesën latine "omni" që do të thotë "i gjithë" ose "kudo". Duke iu referuar Perëndisë, ata zakonisht e përshkrua...
More

Meditime – 2 Prill

Lexoni nga Marku 14:12-16 Një sallë e madhe lart Atëherë ai do t'ju tregojë lart një sallë të madhe të shtruar dhe gati. (v. 15) Është e sigurt që, pikërisht gjatë festës së pashkës çifute, Jezusi dhe dishepujt e tij ishin duke iu afruar Jerusalemit. Dishepujt as që e kishin kuptuar se në mesin e tyre ishte një që ishte më i madh sesa qengjat që po flijoheshin në tempullin aty pranë. Shumë shpejt...
More

Meditime – 1 Prill

Lexoni nga Marku 14:10-11 Një gjë e shëmtuar Atëherë Juda Iskarioti, një nga të Dymbëdhjetët, shkoi te kryepriftërinjtë, që t'ua dorëzonte Jezusin. (v. 10) Ndërkohë që përgatitemi për Pashkën në javët në vijim, do të marrim në konsideratë kapitujt e fundit të Markut, dhe bashkë me të, javën e fundit të jetës tokësore të Jezusit. Nga leximi i sotëm shohim një gjë të shëmtuar nga ana e Judës, për t...
More