Meditime – 1 Janar

Lexoni nga Psalmi 27:1-6
Banoj
Të banoj në Shtëpinë e ZOTIT. (v. 4)

Tani që po fillojmë një vit të ri, atmosfera e festave qëndron ende rrotull nesh. Nga të afërmit e mi, disa shkuan në shtëpi për festa dhe disa të tjerë erdhën në shtëpinë tonë. Shtëpia mbart një imazh me shumë domethënie. Që nga kopshti i Edenit e deri tek Jerusalemi i Ri, Shkrimi është i ndërthurur me fije që kanë të bëjnë me shtëpinë. Populli i Perëndisë kujton me dashuri shtëpinë ku ka jetuar në të kaluarën, vajton mungesën e shtëpisë kur është në robëri dhe mezi pret për shtëpinë e përjetshme që profetët premtuan dhe Jezusi bleu.
Ndoshta fjala më e fuqishme, përdorur për shtëpinë, gjendet te Psalmi 27:4: “Të banoj në Shtëpinë e ZOTIT . . .”. Të banosh do të thotë të qëndrosh (më gjatë) në praninë e Perëndisë, të soditësh bukurinë e Perëndisë dhe të shijosh shoqërinë e Tij. Psalmi 23 e përmbush këtë dëshirë: “Unë do të banoj në Shtëpinë e ZOTIT ditë të gjata” (v. 6). Kjo është edhe arsyeja që Perëndia urdhëroi ndërtimin e tabernakullit: “që unë të banoj në mes tyre” (Eks. 25:8). Gjithashtu, ai është vendi ku krijimi është drejtuar përfundimisht: “Ja, tabernakulli i Perëndisë me njerëzit! Dhe ai do të banojë me ta” (Zbu. 21:3). Perëndia të krijoi që ti të mund të banosh me të!
Lajmi i mirë nga grazhdi i Bethlehemit është që nuk shkojmë më diku për të banuar me Perëndinë. Përmes Jezusit, zemrat tona kthehen në “tempullin e Frymës së Shenjtë” (1 Kor. 6:19), ku “Krishti të banojë në zemrat tuaja me anë të besimit” (Ef. 3:17). Të ftoj këtë vit, që ta bësh zakon të banosh në praninë e Atij që ka ardhur të banojë në ty.—Jon Opgenorth

Ndërsa luteni, falënderoni Perëndinë që e ka kthyer zemrën tuaj në shtëpinë e tij.

Komente

komente