Lexoni nga Mateu 28:16-20
Natyra e Perëndisë është “Shkoni”
Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj të gjithë kombet. (v. 19)

Që prej Zanafillës, e deri tek Zbulesa, kemi një thirrje gjithnjë të pranishme nga Perëndia për të “shkuar”. Abrahami, Moisiu, Ruthi, Esteri, Danieli, Jona, Maria, Pali e shumë e shumë të tjerë dëgjuan dhe i vunë veshin ofertës nga Perëndia që të “Shkonin”. Dhe, në qendër të kësaj oferte për të “shkuar” është Jezusi, i cili la qiellin në misionin më të madh të të gjitha kohërave për të shkuar, duke u bërë mish dhe gjak me qëllim që të na shpëtonte neve, bijtë që aq shumë i do.
Vetë Jezusi tek ungjijtë ishte vazhdimisht “në lëvizje”, duke sjellë përmbushjen e jubileut të Perëndisë, dhe duke i mësuar të tjerët të shkonin me gëzim dhe të bënin të njëjtën gjë. Ai udhëzoi gruan që vajosi këmbët e tij me vaj dhe kryeqindësin që kishte shërbëtorin e sëmurë që të “shkonin”. Përmes shëmbëlltyrave ai zbuloi natyrën e Perëndisë si dikush që sakrifikonte duke shkuar në kërkim të një deleje të humbur, të një monedhe të humbur apo të një biri të humbur. Dhe vetë Jezusi, si një përmbushje tejet e bukur e misionit të tij, ai shkoi në kryq për të rifituar jetët tona për ne.
Dhe pastaj, haleluja, pasi gëlltiti vdekjen me fitore, Zoti ynë i ringjallur i dha urdhërimin “Shkoni” dishepujve të tij: “Paqja me ju! Sikurse më ka dërguar mua Ati, ashtu unë po ju dërgoj ju” (Gjoni 20:21).
Natyra e Perëndisë është “shkoni”. Duke qenë populli i Perëndisë, nëse e humbasim zakonin për të bërë të njëjtën gjë, atëherë ne humbasim identitetin dhe qëllimin tonë thelbësor. Ama, japim më të mirën, qoftë si individë qoftë bashkërisht, atëherë kur marrim Frymën e Shenjtë dhe shkojmë. — Linda R. Rubingh

Ndërsa luteni, i kërkoni Zotit t’ju mbushë me Frymën e Shenjtë dhe t’ju tregojë detyrën e ardhshme se ku të shkoni.

Categories: Meditimet

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.