Meditime – 10 Korrik

Lexoni nga Eksodi 3:13-15

Kush është Perëndia?

Cili është emri i tij? (v. 13)

Në 24 vite që kam drejtuar kisha, kam marrë në punë si staf për kishat shumë vetë. Ata më të mirët kaluan përmes një procesi të shpallur. Nëse dikush më afrohej me shprehje të tilla si: “Perëndia më dërgoi të jem pastori juaj i të rinjve”, atëherë binte alarmi im i skepticizmit. Në të njëjtën mënyrë, edhe Moisiu mund ta parashikojë vështrimin mosbesues në sytë e izraelitëve kur ai të pretendojë se është dërguar nga Perëndia për të çliruar Izraelin. “Kush të dërgoi? Cili është emri i tij?”. Nuk jam i sigurt nëse Moisiu e ndjeu tamam peshën e përgjigjes së Perëndisë: “UNË JAM AI QË JAM” (v. 14). Në hebraisht, “UNË JAM” lidhet me foljen me qenë, nga e cila rrjedh emri personal i Perëndisë, Jehova. UNË JAM-i krijon dhe mban në jetë gjithçka dhe është i pranishëm përjetësisht në lidhjen me popullin e tij. UNË JAM-i bën dhe mban premtimet e besëlidhjes.

UNË JAM-i është i pandryshueshëm në karakter, Ai është i njëjti “dje dhe sot dhe në përjetësi” (Heb. 13:8). Ky Zot i përjetshëm dërgon Moisiun të nxjerrë popullin e tij nga Egjipti. Si na ndihmon emri i Perëndisë ta jetojmë misionin e Tij në jetët tona? Perëndia sheh, ndjen dhe vepron përmes një perspektive të përjetshme. Për shkak se ai ekziston që përpara krijimit dhe mbas historisë, mund të besojmë se ai do të sigurojë atje ku na udhëheq. Katekizmi i Hajdelbergut (Pyetja 28) e mbërthen kuptimin e pranisë së përjetshme të Perëndisë me këto fjalë: “Ne mund të jemi të duruar në telashe, mirënjohës në begati, dhe në të gjitha ato që mund të na ndodhin në të ardhmen, të vendosim besimin tonë të fortë te Perëndia dhe Ati ynë besnik, kështu që asgjë të mos na ndajë nga dashuria e Tij”.—Jon Opgenorth

Lutje: Më ndihmo, o Perëndi, të besoj tek ai që je, që të eci me besim.


Komente

komente