Meditime – 10 Shtator

Lexoni nga Luka 1:26-38

Shqetësim apo mahnitje? 

Mos ki frikë, Mari, sepse ke gjetur hir para Perëndisë. (v. 30)

Tek Luka 1, si Zakaria ashtu edhe Maria, janë të befasuar nga engjëj që u thonë të mos kenë frikë. Zakaria thotë: “Nga se do ta njoh këtë?” (v. 18). Maria thotë: “Si do të ndodhë kjo?” (v. 34). Në fund të fundit, përmbushja e të dy premtimeve kërkon për një mrekulli. Bashkëshortja e Zakarias është e shtyrë në moshë për të ngelur shtatzënë, ndërsa Maria është ende e virgjër. Që të dy marrin ngushëllim dhe inkurajim nga engjëjt të cilët u tregojnë secilit rreth bijve të tyre të premtuar. Ndërkohë që Zakaria e do patjetër një djalë për të ruajtur reputacionin dhe trashëgiminë e tij, Maria e di se koha e kësaj lindjeje mund t’i prishë reputacionin. Të ndryshme janë gjithashtu edhe qëndrimet dhe reagimet e zemrave të Zakarias dhe Marisë. Frika e Zakarias bën që ai të jetë skeptik dhe të kërkojë prova.

Frika e Marisë kthehet në kureshtje, mahnitje dhe më pas në pranim. Ajo përgjigjet: “Ja shërbëtorja e Zotit; le të më ndodhë sipas fjalës sate” (Luka 1:38).Natyra jonë njerëzore kërkon një garanci që kur Perëndia premton diçka spektakolare, ndonëse të pamundur nga ana njerëzore, ajo ka për të ndodhur. Kur Perëndia thotë: “Mos u tremb…sepse lutja jote u dëgjua” apo “Ke gjetur hir para Perëndisë”, cili do të jetë reagimi im? Unë do të doja të ndiqja shembullin e Marisë, duke i kërkuar me përulësi Perëndisë mënyrën se si do të ndodhë diçka në vend që të ndjek Zakarian dhe të pres për prova (fakte).—Denise Vredevoogd

Lutje: Perëndi i dashur, na ndihmo t’i dorëzojmë frikërat tona dhe të themi, ashtu si Maria: “Le të më ndodhë sipas fjalës sate”.


Komente

komente