Meditime – 12 Korrik

Lexoni nga Eksodi 4:1-2

Pritshmëritë e Perëndisë

Ç’është ajo që ke në dorë? (v. 2)

Moisiu i drejton Perëndisë pyetjet: “Kush jam unë?” dhe “Kush je ti?”. Ndërsa Perëndia i përgjigjet me një vizion të madh (çliro popullin tim) dhe një premtim të madh (ata do t’ju paguajnë që të largoheni). Kurse tani është radha e Perëndisë që të shtrojë një pyetje: “Ç’është ajo që ke në dorë?” (v. 2). Një bari sigurisht në dorë mban një shkop. Por mendoni pak rreth asaj që na tregon pyetja e Perëndisë rreth Tij dhe rreth vetes sonë. Perëndia i kërkon popullit të tij që të ketë besim tek ai për të bërë gjëra të mëdha. Nuk është një sipërmarrje aq e thjeshtë që të “shkoni . . . dhe bëni dishepuj nga të gjitha kombet” (Mt. 28:19). Por duke pyetur “ç’është ajo që ke në dorë?”

Perëndia e fillon nga ajo që e kemi tashmë. Moisiu duhet t’ia nisi me shkopin e tij. Shumë shpejt ai do të përdoret në mënyra që shkojnë përtej mbledhjes së tufës në vathë, por Perëndia e fillon me atë që Moisiu njeh tashmë. Gjatë viteve të mia të para të sfidës si një pastor i ri, Dr. Çarls Van Engen foli mbi këtë tekst në ceremoninë time të caktimit pastor: “Xhon, Perëndia nuk pret prej teje asgjë më shumë sesa ajo që ke në dorë. Por ai pret prej teje që ta vësh në përdorim atë që ke në dorë”. Unë lutem si për veten ashtu edhe për ju që ta ndjeni fort shtysën e Perëndisë për gjëra të mëdha, gjëra, të cilat unë edhe ju mendojmë se janë tepër të mëdha. Dhe shpresoj ta dëgjoni Perëndinë teksa ju pyet: “Ç’është ajo që keni në dorë?”. Mos u fokusoni tek ajo që nuk keni. Fillojeni me atë që tashmë e keni. Perëndia do të sigurojë atë që nevojitet më pas.—Jon Opgenorth

Lutje: O Atë, më trego se çfarë ke vendosur tashmë në dorën time.


Komente

komente