Lexoni nga Romakëve 5:1-5; Filipianëve 3:13-14
Nëpër tranzicion me ngulmim
Shtrëngimi prodhon durimin, durimi përvojën dhe përvoja shpresën. (Rom. 5:3-4)

Kur jeni duke përjetuar një tranzicion në jetë, a përpiqeni të kaloni përmes tij sa më shpejt të jetë e mundur? Është e lehtë të përballeni me tranzicionet kur keni një lloj qëndrimi “sa për ta hequr qafe”. Megjithatë, mund të ketë diçka shumë të rëndësishme që Perëndia dëshiron t’ju mësojë në mes të një ndryshimi.

Apostulli Pal e njihte realitetin e vuajtjes. Ai vuajti përndjekje, burgosje dhe dhimbje fizike. E megjithatë, tek Filipianëve 3:13-14, ai shkroi për qëndresën e tij: “Por një gjë po bëj: dhe duke u zgjatur drejt atyre që kam përpara, po ndjek pas synimin, drejt çmimit të thirrjes së lartme të Perëndisë në Krishtin Jezus”.

Gjatë tranzicioneve në jetë mund të ketë trishtim, vuajtje, ankth ose energji të përtërirë. Fryma e Shenjtë vepron në mes të ndryshimeve, pavarësisht nga emocionet që përjetojmë. Ne duhet të jemi të hapur ndaj udhëheqjes së Frymës. Roli ynë është që të qëndrojmë besnikë, dhe të ngulmojmë me forcën dhe urtësinë që na jep Perëndia. Merrni në konsideratë mënyrën se si Jezusi qëndroi i duruar ndërsa përgatitej të vdiste në kryq. Qëndroni besnikë dhe ngulmoni, dhe shikoni se si Perëndia do të punojë për t’ju transformuar vazhdimisht për të pasqyruar Krishtin. Ndoshta kjo kohë në jetën tuaj do të përdoret nga Perëndia për t’ju ndihmuar të zhvilloni durim në shtrëngim, besnikëri në lutje, varësi më të madhe tek Fryma ose një tjetër lloji rritjeje të karakterit. — Steve Petroelje

Ndërsa luteni, e ftoni Perëndinë t’ju transformojë në cilëndo mënyrë që ai dëshiron gjatë tranzicionit aktual apo në një të ardhëm.

Categories: Meditimet

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.