Lexoni nga Jeremia 29:11-13
Planet e të ardhmes
Sepse unë i njoh mendimet që kam për ju, thotë ZOTI, mendime paqeje dhe jo të së keqes, për t’ju dhënë një ardhme dhe një shpresë. (v. 11)

Kur shkojmë nëpër tranzicionet e jetës, shumë shpejt kuptojmë se gjërat nuk do të jenë më si më parë. Ka disa humbje që nuk mund t’i rifitojmë. Ka pishmane që nuk i kthejmë dot. Ka edhe çaste të paharrueshme që nuk mund t’i përjetojmë dot përsëri. Perëndia, duke iu drejtuar popullit të tij në mërgim, shpalli se ai kishte plane për t’i dhënë popullit të tij një të ardhme dhe një shpresë. Në meditimin e djeshëm morëm në konsideratë shpresën që mund të kemi përmes Krishtit. Nesër, në meditimin e fundit të kësaj serie, do të mendojmë rreth tranzicionit të ardhshëm nga kjo jetë në jetën tjetër, pra, në një qielli të ri dhe një tokë të re.

Për aq kohë sa Perëndia ju jep frymë, ka gjithmonë një arsye për të jetuar. Jeta mund të duket ndryshe, por ende mund të jetohet për lavdi të Perëndisë dhe për rritjen e mbretërisë së tij. Më poshtë janë disa ide për lutje që ju ndihmojnë t’ia besoni Zotit të ardhmen tuaj:

  1. Falënderoni Perëndinë për besnikërinë që ka treguar deri në këtë pikë të jetës suaj.
  2. Ftoni Frymën e Shenjtë të vazhdojë me punën e tij transformuese në ju, dhe t’ju ndihmojë ta vendosni vullnetin e Perëndisë mbi vullnetin tuaj.
  3. Lutuni që Perëndia t’ju ndihmojë të pranoni dhe të përqafoni stinën e re në jetën tuaj (p.sh., daljen nga burgu, martesën, punën e re, fëmijët që largohen, pensionin, shpërnguljen, jetën pas vdekjes së një personi të dashur).
  4. I kërkoni Perëndisë ndihmë që të vazhdoni të keni shpresë dhe të bëni maksimumin me çdo mundësi që ju jepet (shih Efesianëve 5:15-20). — Steve Petroelje

Ndërsa luteni, ngrini në lutje sot këto ide më sipër.

Categories: Meditimet

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.