Meditime – 15 Shtator

Lexoni nga 1 Korintasve 10:16-17

Vizion mbretërie – lidhja e fortë

Sepse ne të shumtit, jemi një bukë, një trup, sepse të gjithë marrim pjesë në të vetmen bukë. (v. 17)

Para se të transferohesha në lagjen që jam sot, mendoja shumë pak rreth aftësive të kufizuara. Njerëzit me këto aftësi nuk ishin “thirrja ime”, që do të thotë se nuk ndihesha e drejtuar specifikisht për t’iu shërbyer njerëzve me aftësi të kufizuara. Rrjedhimisht, nuk më duhej të mendoja shumë për ta.
Që prej kohës që kam ardhur në rrugicën time, duke jetuar në një nga 16 shtëpitë në lagjen tonë, kam mësuar goxha se ç’do të thotë të jesh pjesë e një trupi, e një komuniteti. Të gjithë jemi të lidhur me njëri-tjetrin. Mirëqenia ime nuk është e pavarur nga mirëqenia e të tjerëve. Nëse i gjithë trupi i dikujt funksionon mirë por njëri nga dhembët është i infektuar, atëherë i gjithë trupi vuan. Me qëllim që trupi të lulëzojë, çdo pjesë e tij duhet të lulëzojë.

Kjo është veçanërisht e vërtetë për ata që shpesh konsiderohen si “këta më të vegjlit”, pra njerëz me aftësi të kufizuar, njerëz të burgosur, njerëz që janë të pastrehë, refugjatët, etj. Pavarësisht nëse i konsiderojmë këto çështje “thirrja jonë” apo jo, fakti është se kur njerëzit janë besimtarë të Jezusit, ata janë motrat dhe vëllezërit tuaj. Ju jeni pjesë e trupit të Krishtit, lulëzimi juaj është i ndërthurur me atë të pjesës tjetër të trupit. Kur njerëzit nuk janë ende besimtarë, prapëseprapë janë fqinjët tanë, të cilët duhet t’i duam. Duke qenë njerëz që kërkojmë të mirëpresim mbretërinë e Perëndisë në tokë, është shumë e rëndësishme për ne që të shohim, dëgjojmë dhe të mirëpresim njëri-tjetrin. Këtu gjendet mbushullia e jetës sonë.—Amy Curran

Lutje: Faleminderit, Jezus, që na ke mirëpritur dhe që na ke mësuar si të mirëpresim njëri-tjetrin. Na ndihmo të bëjmë pjesën tonë si gjymtyrë të trupit tënd. Na ndihmo të kujdesemi siç duhet për njëri-tjetrin.

Komente

komente