Meditime – 3 Shtator

Lexoni nga Zanafilla 26:6-25

Largoni frikën me veprim

Mos ki frikë, sepse unë jam me ty; do të të bekoj. (v. 24)

Zanafilla 26 lexohet si një roman bashkëkohor, plot me komplote dhe intriga, mashtrime, xhelozi dhe frikë. Në këtë kapitull, Isaku është bërë shumë i pasur dhe fqinjët e tij janë xhelozë dhe të shqetësuar. Pasi gërmoi disa puse të cilat ose u mbyllën ose u konfiskuan nga armiqtë e tij, më në fund, Isaku gërmon një pus për të cilin, nuk e kundërshton askush, kështu ai e quan atë “Rehoboth”, duke thënë: “Tani ZOTI na ka vënë larg dhe ne do të kemi mbarësi në këtë vend” (v. 22). Atë natë Perëndia i shfaqet Isakut dhe i thotë atij të mos ketë frikë, duke e siguruar për praninë e tij.Isaku reagon ndaj vizitës dhe premtimit të Perëndisë për të bekuar atë dhe pasardhësit e tij me katër veprime pozitive: i ndërton një altar, thërret emrin e Zotit, ngre çadrën e tij dhe u thotë shërbëtorëve të vet të gërmojnë një pus tjetër.

Në vend që të zhytet në frikë, Isaku reagon me adhurim dhe lutje. Ndoshta punoni ose jetoni në një mjedis që është armiqësor ndaj të krishterëve. Shumë gjëra e bëjnë të vështirë bindjen ndaj thirrjes së Perëndisë për ta ndjekur atë: qeveritë, presionet e shoqërisë, kultura laike ose fqinjët; madje edhe vetë familja dhe miqtë tanë mund ta bëjnë të vështirë për ne. Për t’iu kundërpërgjigjur frikës sonë, edhe ne, ashtu si Isaku, mund të përgjigjemi me veprime pozitive dhe me bindje, duke pasur besimin që Perëndia është me ne. Si do ta ndjekim ne shembullin e Isakut dhe të ndërtojmë altarët tanë për adhurim, të thërrasim emrin e Perëndisë, të ngremë çadrat tona metaforike dhe të gërmojmë?—Denise Vredevoogd

Lutje: O Perëndi i etërve tanë, na trego veprimet pozitive që mund të bëjmë për të eliminuar frikën dhe për të bërë vullnetin tënd.

Komente

komente