Meditime – 4 Janar

Lexoni nga Gjoni 4:1-9

Duhej

Por duhej të kalonte nëpër Samari. (v. 4)

Jezusi bisedoi me një larmi njerëzish. Tek Gjoni 3 ishte Nikodemi, i cili, megjithëse gëzonte një privilegj të trashëguar, kërkoi ta takonte Jezusin natën, në fshehtësi. Gruaja tek Gjoni 4 takohet me Jezusin në mesditë në një vend publik. Ajo ishte e kundërta e Nikodemit. Gratë ishin shtresë e dorës së dytë. Samaritanët përçmoheshin nga hebrenjtë dhe rangu i saj shoqëror e linte atë në opozitë (ajo ishte martuar pesë herë, v. 18). Me shumë mundësi ajo shkonte të mbushte ujë në mesditë në mënyrë që të shmangte turpin nga turmat që mund të ishin në agim ose muzg.

Pyes veten se përse Jezusit i “duhej” të kalonte nëpër Samari. Kjo ishte rruga më e shpejtë për të shkuar nga Jerusalemi në Galile, por herë të tjera ai kaloi nëpër Jeriko dhe sipër kufirit lindor. Gjoni 3 na ofron një të dhënë: “Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin” (v. 16). Për shkak se Perëndia e deshi aq botën, atij i duhej të shkonte në vende të tilla si Samaria dhe të fliste me njerëz të tillë si kjo gruaja. Ai mishëron fjalën që ai shpall. Jezusi është Bariu i Mirë, i cili jep jetën e vet për delet e tij dhe tani ka dele të tjera që nuk janë nga kjo tufë: “duhet t’i sjell edhe ato” (Gjoni 10:16).
Jezusit i duhej të kalonte nëpër Samari për shkak se ai kërkon të humburit (Luka 19:10). Ai ende i kërkon ata. Ju ndoshta mendoni se Jezusi nuk do t’ia dijë për ju, por në fakt Jezusi ju kërkon njësoj si delen e humbur, si një atë që pret kthimin e një biri të humbur (shih Luka 15). Ai nuk çuditet nga vendet ku keni qenë apo gjërat që keni bërë, Ai ju kërkon.—Jon Opgenorth

Lutje: Faleminderit Jezus që më kërkon edhe mua.


Komente

komente