Lexoni nga 1 e Korintasve 15
Dita e ringjalljes
Por tashti Krishti u ringjall prej së vdekurish, dhe u bë fryti i parë i atyre që kanë fjetur. (v. 20)

Ringjallja e Jezu Krishtit nga të vdekurit, duke u rezervuar goxha në të shprehur, është ngjarja më domethënëse në historinë e botës. Gjëja që ndodhi në atë ditë, që tronditi tokën, ndryshon gjithçka.

Apostulli Pal e shpreh më bukur, kur thotë: “Në qoftë se Krishti nuk është ringjallur, i kotë është besimi juaj ju jeni ende në mëkatet tuaja, atëherë edhe ata që fjetën në Krishtin janë të humbur. Në qoftë se shpresojmë në Krishtin vetëm në këtë jetë, ne jemi më të mjerët e të gjithë njerëzve. Por tashti Krishti u ringjall prej së vdekurish, dhe u bë fryti i parë i atyre që kanë fjetur” (v. 17-20).

Nëse Krishti nuk është ngritur, i gjithë mëkati ynë nga e kaluara ende qëndron pezull sipër nesh njësoj si një re e zezë shiu në një ditë nëntori. Nëse Krishti nuk është ngritur, edhe kredot tona më të artikuluara nuk janë të denja për bojën e harxhuar për t’i shtypur. Nëse Krishti nuk është ngritur, atëherë unë shpresoj shumë që ta shijoni jetën tuaj sepse nuk ka asgjë më shumë më pas. Nëse Krishti nuk është ngritur prej së vdekurish, njerëzit e dashur që kemi humbur, i bie t’i kemi humbur përgjithmonë.

Por, faktikisht, Krishti është ringjallur prej së vdekurish. Dhe për shkak se ai është ringjallur, gjithçka është ndryshe: mëkati është mposhtur, vdekja është mundur dhe ne jetojmë me shpresë. Krishti është i gjallë! Me të vërtetë i gjallë! Aleluja! — Jon Brown

Ndërsa luteni, adhuroni Jezu Krishtin, i cili është i gjallë, dhe gëzohuni me dhuratën e shpëtimit!

Categories: Meditimet

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.