Meditime – 4 Shkurt

Lexoni nga Gjoni 3:1-10
Nikodemi
Midis farisenjve ishte një njeri me emrin Nikodem, një kre i judenjve. (v. 1)

Si mendoni ju, cili ishte reagimi i Nikodemit ndaj takimit që pati me Jezusin? Ai nuk përgjigjet si Thomai: “Zoti im dhe Perëndia im!” (Gjoni 20:28). Ai nuk bërtiti si kryeqindësi pranë kryqit: “Me të vërtetë ky njeri ishte Biri i Perëndisë!” (Marku 15:39). Ai nuk kthehet me vrap në fshatin e tij, i ngazëllyer, ashtu si gruaja samaritane, duke thënë: “mos vallë ky është Krishti?” (Gjoni 4:29). Ne nuk e dimë se cili ishte reagimi i Nikodemit ndaj bisedës së tij me Jezusin, dhe as nuk e dimë si ndryshoi jeta e tij nga kjo bisedë.

Ama Nikodemi shfaqet përsëri tek ungjijtë, dy herë madje. Disa kapituj më vonë në ungjillin sipas Gjonit, Nikodemi mbron publikisht Jezusin përpara kolegëve të tij farisenj, duke thënë: “Ligji ynë gjykon vallë një njeri para se ta ketë dëgjuar atë dhe ta dijë çfarë bën?” (7:51). Nuk është ndonjë miratim kumbues ndaj Jezusit, por të paktën Nikodemi ngre zërin. Përsëri në ungjillin e Gjonit, mësojmë se ishte Nikodemi ai që u kujdes për trupin e kryqëzuar të Jezusit, “dukë sjellë një përzierje prej mirre dhe aloeje” (19:39). Le ta pranojmë që ishte një gjest i vogël, por të paktën ai bën diçka.

Disa njerëz kanë shumë dhunti dhe talente dhe japin kontribute të mëdha për mbretërinë e Perëndisë. Por shumica prej nesh jemi ndoshta më shumë si Nikodemi. Ndoshta nuk mund të bëni diçka të madhe për mbretërinë e Perëndisë, por mund të bëni diçka. Pyjet do të zhyteshin në qetësi në qoftë se do të këndonin vetëm ata zogj që këndojnë më bukur. Cili është kontributi që do të bëni sot? — Lou Lotz

Ndërsa luteni, kërkojini Perëndisë t’ju tregojë se ç’mund të bëni.

Komente

komente