Meditime – 4 Shtator

Lexoni nga Jozueu 6:1-21

Le të shemben muret

A nuk të urdhërova unë? Ji i fortë dhe trim; mos ki frikë dhe mos u thyej, sepse ZOTI, Perëndia yt, është me ty kudo që të shkosh. (1:9)

Sipas udhëzimeve të Perëndisë tek Jozueu 6, për gjashtë ditë ai bashkë me izraelitët do t’i vijnë rrotull Jerikos në heshtje, ndërkohë që priftërinjtë do t’u bien trumbetave të tyre. Por Jozueu i ka me vend arsyet për të pasur frikë. Jo vetëm që kjo është një taktikë ushtarake e çuditshme, por ai gjithashtu e di mirë detyrën e stërmadhe që i pret. Si një ish spiun, ai i ka parë gjigantët e Kanaanit dhe e kupton vështirësinë që ka sjellja e një grupi të lodhur endacakësh të shkretëtirës në një skenar të pamundur (nga ana njerëzore). Si do t’ia dalin ata që ta pushtojnë këtë tokë? E megjithatë, në ditën e shtatë e të fundit, izraelitët lëshojnë një britmë të përbashkët dhe muret e qytetit bien.

Kjo ishte një mënyrë e çuditshme për të pushtuar një qytet, por Perëndia e përmbushi vullnetin e tij përmes bindjes dhe lavdërimit të Jozueut. Jozueu ia doli mbanë jo sepse ishte i fortë apo i mençur, por sepse zgjodhi të shpallte praninë e Perëndisë dhe të mbështetej në forcën e tij, dhe jo në të vetën. Zakonisht kur Perëndia thotë: “Ji i fortë dhe trim”, ai gjithashtu thotë: “Sepse unë jam me ty” (Joz. 1:5-6). A keni ndonjë “Jeriko” në jetën tuaj? Një marrëdhënie të krisur, një krizë financiare apo ndonjë problem shëndetësor? Perëndia është i pranishëm në mesin e frikërave dhe dobësive tona. Lutuni me guxim dhe merrni masa sipas Fjalës së Perëndisë dhe nevojës së momentit. Dhe me bindje ne mund të themi: “Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më fuqizon” (Fil 4:13).—Denise Vredevoogd

Lutje: O Perëndi, na jep kurajë dhe forcë për t’u bindur ty, ndërkohë që ndeshemi me vështirësitë e jetës.

Komente

komente