Meditime – 6 Korrik

Lexoni nga Marku 7:1-13

Feja e vërtetë

Ky popull me buzë më nderon, por zemra e tyre rri larg meje. (v. 6)

Njësoj si shumë prej jush, edhe unë, përgjatë jetës jam ekspozuar me shumë fe të ndryshme. Duke qenë se kam shërbyer si misionar në Japoni, kam qenë i rrethuar nga tempuj budistë dhe vende të shenjta të fesë Shinto. Kam parë njerëz që djegin temjan, ndezin qirinj dhe kryejnë rituale nga më të ndryshmet. Që prej mbërritjes sime atje kam mësuar se më duhet t’i respektoj këta adhurues dhe veprimet e tyre. Nëse nuk e bëj këtë atëherë do të shihem me sy armiqësor nga njerëz të cilët po kërkonin tek unë një lloj paqeje me Perëndinë. Dhe sigurisht, unë e dija, dhe vazhdoj ta di, se feja e vërteta dhe paqja me Perëndinë mund të vijë vetëm nëpërmjet Jezu Krishtit. Të njëjtën gjë thotë edhe Pali te Romakëve 5:1: “Të drejtësuar, pra, prej besimit, kemi paqe me Perëndinë, nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit tonë”.

Kritikët e Jezusit do ta kishin shumë të vështirë ta shihnin këtë të vërtetë. Për ta, ashtu si për shumicën e botës sot, feja nuk është asgjë më shumë sesa ndjekja e disa rregullave e normave për ta bërë veten të drejtë. Jezusi nuk do të ishte aspak dakord. Për të, kjo do të ishte njësoj sikur ta nderoje Perëndinë me buzë por jo me zemër.

Jezusi dëshiron besim të vërtetë, atë që vjen nga zemra. Dhe si për çudi, nëse bën ndonjë anketim sot, pikërisht kjo është ajo që kërkojnë shumica nga feja, pra, diçka të vërtetë, reale! Në një botë që ende ka shumë nevojë për Jezusin, besimi që ne shfaqim, le të dëshmojë se feja e vërtetë ka të bëjë me zemrën.—John Koedyker

Lutje: O Zot, na ndihmo që dashuria dhe përkushtimi ynë për ty të jetë aq i vërtetë saqë edhe të tjerët do të tërhiqen drejt teje. Amen.


Komente

komente