Meditime – 6 Shkurt

Lexoni nga Gjoni 17:9-26

Dishepujt e tij të gëzueshëm

Dhe tani unë po vij te ti dhe i flas këto gjëra në botë, që të kenë gëzimin tim plotësisht në veten e tyre. (v. 13)

Stër-stërgjyshi im ka qenë një holandez i vjetër, idhnak, kokëfortë e tekanjoz. Argëtimi i tij i preferuar ishte të shkonte për nga sheshi i qytetit duke kërkuar të bëjë debat me holandezët e tjerë. Fëmijët e tij u larguan nga shtëpia sapo iu dha mundësia. Gjyshi im jetoi me të gjatë universitetit, dhe për të mbijetuar, ai bëri ç’të mundej vetëm për t’i qëndruar larg atij.

Jezusi do që ndjekësit e tij të jenë gëzueshëm dhe jo tekanjoz. Pak para arrestimit të tij, Jezusi bëri këtë lutje kryepriftërore. Ai u lut për dishepujt e tij, dhe për ne, ndjekësit e tij, që të ishim të mbrojtur, të shenjtë, të bashkuar dhe të kishim gëzim. Ndoshta ne do të mendonim se gëzimi as nuk do t’i shkonte ndërmend Jezusit si një tipar i rëndësishëm, por ai besoi se ishte e rëndësishme që dishepujt e tij të kishin gëzim. Përse? Unë mendoj se Jezusi donte ndjekës të gëzueshëm në mënyrë që ai t’i përdorte për të ndryshuar botën, siç edhe bëri. Turma të mëdha e ndoqën atë. Disa erdhën për shkak të mrekullive, por shumica e njerëzve u tërhoqën nga personaliteti i tij. Ai ishte optimist dhe i dhembshur dhe njerëzit mund ta dallonin që ai e shijonte jetën.

A u pëlqen njerëzve të rrinë me ne ashtu siç u pëlqente të rrinin me Jezusin? Apo ndoshta kemi një personalitet si ai i stër-stërgjyshit tim, që i largonte të gjithë prej tij? Jezusi dëshiron ndjekës plot gëzim që të përhapin lajmin e mirë. Unë dua të jem një nga dishepujt e gëzueshëm të Jezusit, po ju?—Steve Laman

Lutje: Puno në jetët tona o Zot, që gëzimi yt të mund të jetojë brenda nesh.

Komente

komente

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *