Meditime – 7 Shkurt

Lexoni nga Gjoni 4:46-54
Besimi i një babai
Dhe njeriu i besoi fjalës që i tha Jezusi dhe shkoi. (v. 50)

Para disa vitesh, djali im u diagnostikua me një limfomë të cilën nuk e keni dëgjuar kurrë. Është aq e rrallë, saqë prek vetëm 6 vetë në një milion njerëz. Sëmundja nuk është e shërueshme, por është e mjekueshme, dhe deri tani trajtimi me mjekim duket se ka qenë efikas.
Unë lutem çdo ditë për djalin tim, që ai të bëhet më mirë dhe të shërohet. Por kohët e fundit, kam filluar të mendoj goxha në lidhje me shërimin. Çfarë do të thotë, tamam, shërim? Cila është marrëdhënia mes shërimit dhe besimit? A quhet shërim, kur një sëmundje humbet fuqinë? A janë sinonime shërimi dhe kurimi? Gjithë ato histori në Bibël ku tregohet se si Jezusi shëron të sëmurët, a mund të ndodh kjo për djalin tim?

Është e dukshme që ndjej një afri me babanë që përshkroi një goxha rrugë (nga Kapernaumi në Kana janë të paktën 40 km) për t’iu përgjëruar Jezusit që të vinte t’i shëronte djalin. “Zot, zbrit para se të vdes djali” (v. 49). Jezusi i thotë këtij burri të kthehet në shtëpi sepse djali do të jetojë. Gjëja e jashtëzakonshme këtu është se babai i kënaqur me ato fjalë sigurie, merr rrugën për t’u kthyer, duke qenë i qetë në mendjen dhe në zemrën e tij, duke besuar se ajo që Zoti i ka premtuar do të realizohet. Çfarë besimi!
Besimi nuk është një dëshirë apo mall i mjegullt, i paqartë apo i dëshiruar, që premtimet e Krishtit të mund të bëhen realitet. Besim do të thotë t’i zëmë besë Zotit, pavarësisht se çfarë vjen, dhe të mbahemi fort pas premtimeve të tij me të njëjtin shtrëngim të fortë si ai i një njeriu që po mbytet. Ah, të kishim atë lloj besimi! “Unë besoj, ndihmo mosbesimin tim” (Marku 9:24). — Lou Lotz

Ndërsa luteni, kërkojini Perëndisë të rrisë besimin tuaj.

Komente

komente