Meditime – 7 Shtator

Lexoni nga Veprat e Apostujve 2:1-4

Pranim dhe shërim – dëgjimi

Kështu, të gjithë u mbushën me Frymën e Shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhë të tjera, ashtu si Fryma e Shenjtë ua jepte atyre të shpreheshin. (v. 4)

Një nga fqinjët e mi ka një mënyrë të çuditshme të foluri. Shpeshherë ai i përgjigjet një pyetjeje apo një komenti me një frazë që në dukje nuk ka as edhe një lloj lidhjeje. Është njësoj sikur në kokën e tij po ndodh një bisedë krejtësisht ndryshe. Dhe në fakt, ashtu është. Fqinjit tim i pëlqejnë shumë filmat dhe i ka mësuar përmendësh të gjitha filmat e tij të preferuar. Kur ai e ka tepër të vështirë të krijojë fjali vetë, ai përdor “depon” e tij me citime për të shprehur mendimet dhe ndjenjat e tij. Kur komunikoj me këtë person ndihem sikur po mësoj një gjuhë të re. Duhet shumë punë dhe shpesh kur ndahem me të ndihem konfuze nga biseda jonë. Megjithatë, me kalimin e kohës fillova të kuptoj se çfarë po përpiqej të shprehte. Dhe dalëngadalë mësova si të flisja “gjuhën” e tij.

Gjuha është e fuqishme. Përmes fjalëve tona, ne arrijmë të kuptojmë njëri-tjetrin. Fjalët tona na lejojnë të ndajmë të vërteta të mëdha. Në ditën e Rrëshajave, Fryma e Shenjtë i lejoi apostujt dhe pjesën tjetër të besimtarëve që të flisnin në shumë gjuhë të ndryshme në mënyrë që çdo vizitor që ishte në qytet për festë mund të kuptonte të vërtetën e ringjalljes së Jezusit. Me qëllim që çdo person të njihte dashurinë e madhe të Krishtit, ai ose ajo duhet ta dëgjonte ungjillin në gjuhën e vet. Jeta me fqinjin tim më ka mësuar që ndonjëherë kur flasim gjuhën e tjetrit, ajo kthehet në një mënyrë për të shprehur dashurinë e madhe të Krishtit, edhe atëherë kur kemi të njëjtën gjuhë amtare me komunitetin.—Amy Curran

Lutje: O Frymë e Shenjtë, na jep fuqinë për të kuptuar njëri-tjetrin.

http://fjaleteshpreses.org/wp-content/uploads/2018/09/MEDITIME_07_SHTATOR_2018.mp3

Komente

komente