Meditime – 9 Shkurt

Lexoni nga Gjoni 14:8-11

Imazh pasqyre

Ai, duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij dhe vula e qenies së tij dhe, duke i mbajtur të gjitha me fjalën e fuqisë së tij. (Heb 1:3)

Pasqyrat gjenden ngado. Disa prej tyre i gjejmë të varura mbi lavamanin e banjës, ndërsa disa përdoren për zbukurim. Në dhomat e ndërrimit nëpër dyqane veshjesh gjejmë pasqyra të plota, për t’u siguruar që të blejmë veshjen e duhur. Si mund të jemi të sigurt, kur shihemi në pasqyrë, që reflektimi që shohim është pikërisht vetja jonë? Të gjithë e dimë që kur e lëvizim njërën dorë, edhe reflektimi e lëviz dorën. Kur buzëqeshim edhe reflektimi në pasqyrë na e kthen buzëqeshjen.

Juxhin Pitërson, përmes parafrazimit që i ka bërë Hebrenjve 1:3, më ka ndihmuar të kuptoj që nëse dua të di si duket Perëndia, mjafton të shoh Jezusin. Ai e pasqyron në mënyrë të përsosur Perëndinë. Ungjijtë janë plot me shembuj që e tregojnë Jezusin si dikush që ishte i dashur, i dhembshur dhe i mbushur me dashuri për njerëzit. Duke qenë se Biri e pasqyron në mënyrë të përsosur Perëndinë, atëherë jemi të sigurt se edhe i Plotfuqishmi ka të njëjtën natyrë të dashur. Si përgjigje ndaj kërkesës së Filipit, për t’i treguar Atin dishepujve, ose për t’u treguar Perëndinë, Jezusi reagoi duke thënë se ai dhe Ati janë një. Apostulli Pal shkroi se Jezusi është “shëmbëllimi i Perëndisë të padukshëm” (Kol 1:15).

Për mendimin tim është e mahnitshme që diçka kaq e rëndomtë sa një pasqyrë mund të na ndihmojë të kuptojmë një të vërtetë teologjike. Herën tjetër që pyesim veten rreth natyrës së Perëndisë, le të përdorim një pasqyrë si kujtesë për të shkuar tek Bibla e të kërkojmë Jezusin.—Steve Laman

Lutje: Faleminderit o Zot që ke dërguar Jezusin në tokë si një imazh të saktë të natyrës tënde të dashur.

Komente

komente

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *