Meditime – 22 Shkurt 2018

Meditimet on 1 Feb , 2018
Lexoni nga Predikuesit 7:1-14 Një thirrje për paradoksin Zemra e budallenjve është në një shtëpi të gëzuar. (v. 4) Cili prej nesh do të thoshte se pikëllimi është më i mirë se e qeshura ose që dita e vdekjes është më e mirë se dita e lindjes? Në pamje të parë, kjo nuk na tingëllon mirë. Çfarë dëshiron të thotë Predikuesi këtu? Ai po synon diçka më të thellë sesa banalitetet tona sipërfaq...
More

Meditime – 21 Shkurt 2018

Meditimet on 1 Feb , 2018
Lexoni nga Predikuesit 6 Të prirur për t’u endur Është më mirë të shikosh me sy sesa të endesh me dëshirën. (v. 9) Shprehja e urtë “e gjithë e vërteta është e vërteta e Perëndisë” i është atribuuar Shën Agustinit, dhe me këtë frymë, kam ruajtur një copë letre që ishte brenda një biskote sepse ditën që e lexova, ndjeva se kjo ishte një fjalë e fuqishme nga Perëndia që ishte caktuar për mua...
More

Meditime – 20 Shkurt 2018

Meditimet on 1 Feb , 2018
Lexoni nga Predikuesit 5 Urtësia e heshtjes Fjalët e tua të jenë të pakta. (v. 2) Kur Predikuesi shkroi këtë këshillë disa mijëvjeçarë më parë, ai nuk e kishte idenë e asaj që do të vinte. Në një artikull të 2013-ës në faqen e internetit ScienceDaily.com, organizata kërkimore SINTEF përllogariti se 90 përqind e të dhënave të botës ishin prodhuar në dy vitet e shkuara. Disa të tjerë thonë ...
More

Meditime – 19 Shkurt 2018

Meditimet on 1 Feb , 2018
Lexoni nga Predikuesit 4:9-16 Fuqia eksponenciale e dyshit Dy vlejnë më mirë se një i vetëm. (v. 9) Përmenda më herët se Izraeli kishte tre tradita kryesore: priftërinjtë organizonin adhurimin, profetët flisnin fjalën dhe dijetarët flisnin për rrugët e Perëndisë në jetën e përditshme. Në fjalorin e sotëm modern, profetët dhe priftërinjtë kanë të dielën, por dijetarët merren me realitetet ...
More

Meditime – 18 Shkurt 2018

Meditimet on 1 Feb , 2018
Lexoni nga Predikuesit 3:16-4:8 Grumbulluesi i plehrave Të gjithë vijnë nga pluhuri dhe kthehen në pluhur. (3:20) Krishtërimi është shtrembëruar nga ai që njihet si “ungjilli i prosperitetit”. Shtrembërimi vjen si rrjedhojë e ngatërrimit të faktit se Perëndia siguron për të gjitha nevojat tona me një Perëndi që do të na japë çfarë të duam ne. Predikuesit e prosperitetit janë popullorë, se...
More

Meditime – 17 Shkurt 2018

Meditimet on 1 Feb , 2018
Lexoni nga Predikuesit 3:1-15 Gjeni kënaqësi Çdo njeri që ha, pi dhe gëzon mirëqenie në gjithë mundin e tij, kjo është një dhuratë e Perëndisë. (v. 13) Këto vargje të njohura janë ana tjetër e medaljes së Predikuesit 2:1-11. Autori kalon nga proza në poezi, duke lënë në hije zërin e Salomonit, për të treguar se është Perëndia, dhe jo ne, në krye dhe ai urdhëron kohën e ngjarjeve. Ne nuk k...
More

Meditime – 16 Shkurt 2018

Meditimet on 1 Feb , 2018
Lexoni nga Predikuesit 2:12-26 A është jeta një kotësi? Ashtu si vdes budallai, në të njëjtën mënyrë vdes i urti. Prandaj fillova të urrej jetën, sepse të gjitha ato që bëhen nën diell më janë bërë të neveritshme, sepse të gjitha janë kotësi dhe një kërkim për të kapur erën. (v. 16-17) Unë po përpiqem vërtetë shumë të kem entuziazëm për librin e Predikuesit, por janë disa pasazhe, si ky i...
More

Meditime – 15 Shkurt 2018

Meditimet on 1 Feb , 2018
Lexoni nga Predikuesit 2:1-11 Petulla me mjaltë! Nuk i refuzova zemrës sime asnjë qejf. (v. 10) Është e lehtë të tundim kokën me miratim kur lexojmë një pasazh të tillë. Është e lehtë t’i shajmë “ata”, njerëzit pa fytyra që kanë më shumë para se ne dhe mburren me shtëpitë e tyre të mëdha, me makinat e bukura, me varkat dhe rrobat e shtrenjta. Ndërkohë që po shkruaja këtë meditim, dëgjo...
More

Meditime – 14 Shkurt 2018

Meditimet on 1 Feb , 2018
Lexoni nga Predikuesit 1:12-18 Takimi me Koheleth-in Ja kam fituar madhështi dhe urtësi më të madhe se të gjithë ata që kanë mbretëruar para meje në Jerusalem. (v. 16) Në këtë pasazh autori i librit e identifikon veten e tij si Predikuesi. Fjala e përdorur në hebraisht është Koheleth, që do të thotë dikush që mbledh ose i drejtohet një grupi ose një bashkësie. Disa përkthime përdorin fjal...
More

Meditime – 13 Shkurt 2018

Meditimet on 1 Feb , 2018
Lexoni nga Predikuesit 1:1-11 Kundërshtimi pastoral Gjithçka është kotësi. (v. 2) Ashtu si Kënga e Këngëve, edhe libri i Predikuesit lexohet në një festival hebre, në këtë rast festa e kasolleve (Sukkot). Ky është festivali më i gëzueshëm i Izraelit, i cili kombinon kremtimin e të korrave bashkë me përkujtimin e sigurimit dhe çlirimit të Perëndisë gjatë eksodit. Në pamje të parë, duket e ...
More

Meditime – 12 Shkurt 2018

Meditimet on 1 Feb , 2018
Lexoni nga Kënga e Këngëve 8:5-7 Dhurata e dashurisë Më vër si një vulë mbi zemrën tënde. (v. 6) Kapitujt 6-8 të librit Kënga e Këngëve përfshijnë përshkrime të mëtejshme të bukurisë dhe deklarata dashurie që i bëjnë jehonë gjërave që i kanë paraprirë, që do të thotë se kemi ardhur në fund të këqyrjes sonë të kësaj poezie të lashtë. Përpara se të fokusohemi tek Predikuesi, le të marrim në...
More

Meditime – 11 Shkurt 2018

Meditimet on 1 Feb , 2018
Lexoni nga Kënga e Këngëve 5:10-16 Si do ta përshkruanit Jezusin? Ky është i dashuri im, ky është miku im. (v. 16) Në pasazhin e sotëm, i cili reflekton përshkrimin fizik që dhëndri i bën nuses (4:1-16), rolet ndërrohen dhe tani nusja përshkruan dhëndrin e saj të dashur nga koka tek këmbët. Tek vargu i parë, ajo e përshkruan dhëndrin si të bardhë dhe të kuq. Më pas lexojmë se koka e tij i...
More

Meditime – 10 Shkurt 2018

Meditimet on 1 Feb , 2018
Lexoni nga Kënga e Këngëve 5:2-8 Sfidat e intimitetit dhe të lutjes Jam e sëmurë nga dashuria. (v. 8) E përmenda më herët që pastori dhe autori Juxhin Pitërson e konsideron librin Kënga e Këngëve si një çelës për të zbërthyer sekretet e lutjes. Tani që kemi ardhur deri në këtë pikë të librit, ndoshta po pyesni veten se përse ai e tha këtë. Ky pasazh, që përsërit temat nga kapitulli 3:1-5,...
More

Meditime – 9 Shkurt 2018

Meditimet on 1 Feb , 2018
Lexoni nga Kënga e Këngëve 4:1-16 Perëndia i do trupat tanë Ti je e tëra e bukur, mikja ime, dhe nuk ka në ty asnjë të metë. (v. 7) Perëndia i do trupat tanë. Ne kemi tendencën t’i përçmojmë ata. Menjëherë mund të rendisim të metat tona fizike, qime që nuk rriten aty ku duhet dhe rriten aty ku s’duhet, jemi tepër të shëndoshë, jemi tepër të dobët, i kemi këmbët të shkurtra, hundën shumë t...
More

Meditime – 8 Shkurt 2018

Meditimet on 1 Feb , 2018
Lexoni nga Kënga e Këngëve 3:6-11 Dasmë mbretërore Soditni mbretin Salomon. (v. 11) Siç u tha më herët, askush nuk e di me siguri nëse Kënga e Këngëve u shkrua nga Salomoni apo thjesht është shkruar sipas mënyrës së tij. Në pasazhin e sotëm, nuk është e qartë nëse kjo është ceremonia e njërës prej dasmave të shumta mbretërore të Salomonit, apo nëse i referohen Salomonit sepse ai do të për...
More

Meditime – 7 Shkurt 2018

Meditimet on 1 Feb , 2018
Lexoni nga Kënga e Këngëve 3:1-5 Duke kërkuar atë që është fshehur E kërkova, por nuk e gjeta. (v. 1) “Shumë pak njerëz vijnë të më takojnë me qëllimin për të diskutuar diçka që Perëndia u tha atyre një natë më parë. Shumica vjen për shkak se nuk arrijnë të marrin as edhe një fjalë nga Perëndia” (f. 51). Me këto fjalë në librin me titull When God is Silent (Kur Perëndia hesht) nga Barbara...
More

Meditime – 6 Shkurt 2018

Meditimet on 1 Feb , 2018
Lexoni nga Kënga e Këngëve 2:8-17 Një këngë për ripërtëritjen pranverore Sepse, ja, dimri ka kaluar. (v. 11) Përmbajta e librit Kënga e Këngëve përcillet në mënyrë unike. Përkundër çdo libri tjetër të Biblës, të gjitha fjalët dalin nga gojët e personazheve. Në këtë mënyrë, duket si një dramë, dhe një version i Biblës madje shton nëntituj për të parë se kush po flet në secilin pasazh, pra ...
More

Meditime – 5 Shkurt 2018

Meditimet on 1 Feb , 2018
Lexoni nga Kënga e Këngëve 2:1-7 Dëshira jonë e shenjtë për bashkim Flamuri i tij mbi mua është dashuria. (v. 4) Seksualiteti dhe natyra jonë frymërore burojnë nga i njëjti vend brenda nesh. Studiuesi katolik, Ronald Rolheiser, shkruan në librin e tij me titull The Holy Longing (Malli i Shenjtë): “Seksualiteti gjendet në qendër të jetës frymërore . . . Seksualiteti është një zjarr aq i fu...
More

Meditime – 4 Shkurt 2018

Meditimet on 1 Feb , 2018
Lexoni nga Kënga e Këngëve 1:9-17 Dhëndri besnik Ti je e bukur, mikja ime, ja, je e bukur! (v. 15) Ashtu siç askush nuk e di me siguri nëse Kënga e Këngëve u shkrua në të vërtetë nga mbreti Salomon apo thjesht u hartua sipas mënyrës së tij, po kështu askush nuk e di me saktësi se pse u përfshi në Bibël kjo poezi dashurie bashkë me vargjet e saj të ngatërruara dhe me një përmendje veçse ka...
More

Meditime – 3 Shkurt 2018

Meditimet on 1 Feb , 2018
Lexoni nga Kënga e Këngëve 1:1-8 Një kremtim i intimitetit Dashuria jote është më e mirë se vera. (v. 2) Kur u kam treguar miqve të mi që po shkruaj meditime për Fjalët e Shpresës mbi librin Kënga e Këngëve, ata ngrenë vetullat, më japin një shikim sikur jam i pamend ose qeshin nga sikleti. I bëjnë këto gjëra sepse e dinë që Kënga e Këngëve flet për seksin. Dhe megjithëse nuk mendojnë se ...
More

Meditime – 2 Shkurt 2018

Meditimet on 1 Feb , 2018
Lexoni nga 1 Mbretërve 3:1-15; 4:29-34 Urtësia e Salomonit Nga të gjithë popujt vinin njerëz për të dëgjuar urtësinë e Salomonit. (4:34) Si libri Këngët e Këngëve ashtu edhe Predikuesi janë të lidhura me Salomonin, dhe përpara se të hidhemi tek këto libra, le t’i kujtojmë vetes disa detaje të rëndësishme nga jeta e Salomonit. Salomoni ishte sundimtari i parë i një dinastie në Izrael. Ai ...
More

Meditime – 1 Shkurt 2018

Meditimet on 1 Feb , 2018
Lexoni nga Fjalët e Urta 3:13-18 Kënga e Këngëve dhe Predikuesi Lum ai njeri që ka gjetur urtësinë. (v. 13) Në Izraelin e lashtë, vetëm tri figura ose tri kategori njerëzish flisnin me autoritet: priftërinjtë, profetët dhe dijetarët. Urtësia ishte tejet e vlerësuar, ndoshta e krahasuar disi me mënyrën se si sot mendohet për filozofinë. Në fakt, Fjalët e Urta 3 thotë se urtësia është më e ...
More