web-woh-13-prill

13 Prill

Lexoni nga Mateu 17:1-9

Mrekullia e shpërfytyrimit

Mos ia thoni askujt vegimin, derisa Biri i njeriut të jetë ringjallur prej së vdekurish. (v. 9)

Kur njerëzit mendojnë për mrekullitë e Jezusit, zakonisht nuk mendojnë për atë që kemi në leximin tonë për sot. Dhe arsyeja është që shpërfytyrimi nuk është një mrekulli rreth asaj që bën Jezusi, por një mrekulli rreth identitetit se kush është Jezusi.

Jezusi mori me vete “në një mal të lartë” vetëm tre nga dishepujt e tij më të besuar, Pjetrin, Jakobin dhe Gjonin. Në mal, ata e panë Jezusin më ndryshe nga ç’e kishin parë ndonjëherë më parë. Fytyra e tij shndriste si dielli, dhe rrobat e tij ishin të bardha si drita (v. 2). Moisiu, ai që dha ligjin e Perëndisë, dhe Elia, më i madhi ndër profetët e Perëndisë, u shfaqën aty duke folur me të. Dhe pastaj dishepujt dëgjuan zërin dhe udhëzimin e Perëndisë. “Ky është biri im i dashur, në të cilin gjeta pëlqim; dëgjojeni” (v. 5). Në mënyrë të kuptueshme, dishepujt ishin të tmerruar. Pavarësisht gjithë kohës që kishin kaluar së bashku, ata nuk e njihnin atë realisht dhe nuk do ta njihnin plotësisht deri pas ringjalljes.

Mateu na tregon këtu se nuk mund ta mbajmë Jezusin në distancë, duke qëndruar rehat në natyrën e tij njerëzore. Pjetri, Jakobi dhe Gjoni filluan ta shohin Jezusin, në shpërfytyrimin e tij, ashtu siç është realisht, dhe vetëm atëherë filluan ta kuptojnë identitetin e tij të vërtetë. Prania e Jezusit mund të jetë tmerruese, por Ai na fton në të, siç ftoi edhe ata, si përgatitje për të njohur të vetmin Perëndi që mund t’ju çlirojë nga vetë vdekja, përmes vuajtjes dhe sakrificës. — Fred Van Dyke

Ndërsa luteni, ia hapni zemrën Jezusit. I kërkoni Perëndisë t’jua zbulojë lavdinë e tij.

#fjalëteshpresës #kishashqiptare #ungjillorëtshqiptare #meditime #app #ios #android

Tags: No tags