woh-19-mars-web1

19 Mars

Lexoni nga Mateu 26:26-29

Gjak i derdhur

. . . derdhur për shumë veta për faljen e mëkateve. (v. 28)

Shumë shekuj përpara asaj Darke të Fundit, populli i Perëndisë kishte jetuar nën një skllavëri shtypëse në Egjipt. Perëndia dërgoi Moisiun dhe bëri mrekulli të mëdha për të thyer pushtetin e faraonit (Eks. 7-12). Pas nëntë plagësh, Perëndia u tha të gjithë izraelitëve që të zgjidhnin një qengj të patëmetë për familjen e tyre, ta thernin atë dhe ta vendosnin gjakun e tij mbi shtalkat e dyerve të shtëpive të tyre.

Gjatë pashkës judease, gjaku i qengjit në këto shtalka shmangu plagën e dhjetë, pra, vdekjen e të parëlindurit. Kur Jezusi u drejtua për në Jerusalem gjatë Pashkës, ai kreu pashkën më të madhe. Të gjithë qengjat që ishin flijuar tregonin përpara drejt “Qengjit të madh të Perëndisë”, i cili do të hiqte mëkatin e botës (Gjo. 1:29). Ky Qengj nuk do ta kishte gjakun e vet të lyer mbi shtalkat e dyerve në shtëpitë në Egjipt, por mbi drurin e një kryqi jashtë qytetit të Jerusalemit. Ky Qengj nuk do t’i ruante njerëzit nga vdekja fizike, por nga vdekja e dytë dhe e përjetshme.

Jezusi është Qengji i Pashkës (1 Kor. 5:7). Nuk është rastësi që ai u kryqëzua gjatë festës në të cilën flijohej një qengj për të mbajtur mend se si e kishte mbrojtur Perëndia popullin e tij nga vdekja dhe se si e kishte çliruar nga shtypja. Nuk ishte rastësi që Jezusi ishte ulur tek darka e pashkës dhe tha për kupën: “Ky është gjaku im, gjaku i besëlidhjes së re, i cili është derdhur për shumë veta për faljen e mëkateve” (v. 28). Qengji i vërtetë i Pashkës ka ardhur. Duke besuar tek Shpëtimtari, gjaku i të cilit u derdh në kryq, edhe hebrenjtë edhe johebrenjtë janë të mbuluar dhe të çliruar nga gjykimi. — Stephen Shaffer

Ndërsa luteni, besoni tek Jezusi, gjaku i të cilit u derdh për ju.

#fjalëteshpresës#kishashqiptare#ungjillorëtshqiptare#meditime#app#ios#android#pashke

Tags: No tags