web-woh-22-maj

22 Maj

Lexoni nga Hebrenjve 5:5-10

Përulësi dhe bindje

E përuli veten duke u bërë i bindur deri në vdekje. (Fil 2:8)

Në ekzistencën e tij si njeri, Jezu Krishti zgjodhi, me bindje ndaj Perëndisë Atë, të merrte vendin më të ulët. Ky është kuptimi i fjalës “përuli.” Sa kohë u bë që nga hera e fundit që e kemi bërë ne këtë – që morëm një pozicion shërbimi jashtë dritës së projektorit (jo në qendër të vëmendjes), një që asnjëri as që ia kishte idenë? Dhe pastaj shërbyem në atë vend me entuziazëm, energji dhe përkushtim, sikur e gjithë kisha të varej tek puna jonë.

Për Jezusin, marrja e vendit më të ulët përfundimisht drejtonte për tek kryqi. Kryqëzimi ishte një formë
ndëshkimi i rezervuar për skllevërit, rebelët dhe kriminelët. Në ligjin fetar të hebrenjve, kushdo që ishte
kryqëzuar vdiste nën mallkimin e Perëndisë. Dhe në shoqërinë intelektuale romake, fjala “kryq” konsiderohej si një gjë e turpshme, që nuk duhej të përmendej në biseda. E megjithatë Jezusi me bindje dhe përulësi ndoqi rrugën e kryqit deri në fund.

Kryqi shtrihet në zemrën e ungjillit. Është pikërisht në kryq ku Ai i cili ishte “i barabartë me Perëndinë” ka
zbuluar më qartë të vërtetën rreth Perëndisë; që Perëndia është dashuri, dhe dashuria e tij shprehet në
sakrificën e bindur për hir të atyre që ai do.

Mendoni për këtë në këto terma: “Çfarë kam bërë unë për të tjerët, bujarisht, si një shërbëtor, që mund të
përshkruhet si një sakrificë?” Mendoni për sa i përket kohës, energjive dhe financave. Ka ndonjë sakrificë
aty? — David Walls

Ndërsa luteni, rrëfeni ato raste kur përulësinë e keni pasur sfidë. I kërkoni ndihmë Perëndisë që të shërbeni
me bindje.


#fjalëteshpresës #kishashqiptare #ungjillorëtshqiptare #meditime #app #ios #android

Tags: No tags