web-woh-23-maj

23 Maj

Lexoni nga Filipianëve 2:12-18

Duke murmuritur dhe duke u ankuar

Bëni gjithçka pa murmuritje dhe pa mëdyshje. (v. 14)

Në këtë pjesë të letrës së Filipianëve Pali i përshkruan të krishterët si ata të cilët “ndriçojnë si pishtarë të Krishtit në botë” (vargu 15). Me fjalë të tjera, ndjekësit e bindur të Krishtit duhet të reflektojnë dritën e Krishtit tek ata që jetojnë në errësirë frymërore. Apostulli jep disa ilustrime se si ne mund të shkëlqejmë në kulturën tonë. Gjëja e parë që ai sugjeron është që ne duhet të ndriçojmë, në vend që të ankohemi. Në vargun 14 lexojmë: “Bëni gjithçka pa murmuritje dhe pa mëdyshje.” A e ka me të vërtetë? Po, me të vërtet e ka. Një pjesë e dëshmisë sonë në dritën e Krishtit do të thotë të eliminojmë “murmuritjen” nga sjellja jonë. Kjo fjalë përshkruan ndjenja pakënaqësie ose pëshpëritje negative nën zë. Murmuritja gjithashtu përfshin ankesa të pëshpëritura, të flasësh fshehurazi kundër dikujt dhe bërja e komenteve negative për të tjerët pas shpinës së tyre. Sikur kjo të mos mjaftonte, Pali shton edhe fjalën “mëdyshje,” e cila i referohet pyetjeve skeptike dhe kritikave përçarëse brenda kishës.

Po përse t’i përmendësh këto dy fjalë? Sepse kjo lloj sjelljeje reflekton negativisht tek Jezu Krishti dhe errëson dritën e ungjillit. Kur muhabeti i krishterë gërshetohet me ankesa dhe sulme personale, të krishterët e kanë humbur cilësinë e tyre dalluese si fëmijë të Perëndisë në një botë që karakterizohet nga këto lloj veprimesh negative.

Ku e gjejmë veten ne në shkallën Rihter për sa i përket ankimit dhe mëdyshjes? Fjalët tona reflektojnë shumë rreth nesh; reflektofshin dritën e Krishtit. — David Walls

Ndërsa luteni, i kërkoni Perëndisë t’ju ndihmojë të reflektoni dritën e Krishtit.

#fjalëteshpresës #kishashqiptare #ungjillorëtshqiptare #meditime #app #ios #android

Tags: No tags