web-woh-24-maj

24 Maj

Lexoni nga Filipianëve 2:19-29

Miqësi të ngushta

Shpresoj, në Zotin Jezus, t’ju dërgoj së shpejti Timoteun . . . sepse nuk kam asnjë në një mendje me mua. (v. 19-20)

Të gjithë kanë nevojë për shokë, shokë të ngushtë. Në fakt, janë tri lloje marrëdhëniesh për të cilat kemi nevojë në jetë: (1) kemi nevojë për një person i cili na shërben dhe për të cilin jo domosdoshmërish duhet të bëjmë diçka për t’ia kthyer atë që na bën; (2) kemi nevojë për një marrëdhënie shokësh me të cilët ndajmë, ndërtojmë dhe i shërbejmë njëri-tjetrit në një marrëdhënie ku japim dhe marrim; dhe (3) kemi nevojë për një marrëdhënie në të cilën i shërbejmë dikujt tjetër dhe ndoshta, gjatë procesit, nuk marrim kurrë diçka mbrapsht nga ai person.

Pali e kuptoi rëndësinë e marrëdhënieve dhe foli për to në këto vargje, veçanërisht kur i referohet mikut të tij Timoteut. Pali pa një potencial të madh tek Timoteu, aq të madh sa ai e ftoi Timoteun të udhëtonte me të gjatë udhëtimeve të tij misionare. Ndërsa marrëdhënia e tyre rritej, Pali filloi t’i besonte Timoteut në mënyrë absolute. Por fjalët të cilat Pali përdor për të përshkruar mikun e tij – “nuk kam asnjë në një mendje me mua” – janë ato që e bëjnë këtë miqësi të ndryshme. Për Palin, Timoteu ishte unik. Nuk kishte asnjë tjetër aq pranë zemrës së tij. Dhe në fakt fjalët e Palit flasin qartë, “nuk kam asnjë tjetër me të njëjtin shpirt”.

Katërqind vjet më herët, Aristoteli shkroi: “Miqësia është si një shpirt i vetëm që banon në dy trupa.”

Çfarë bekimi është të kesh një shok/shoqe që ka “të njëjtin shpirt.” Ndoshta tani është koha të gërmojmë më thellë në miqësinë e vërtetë. — David Walls

Ndërsa luteni, i kërkoni Perëndisë t’ju ndihmojë të gjeni miqësi të ngushta, që zgjasin dhe që janë të mbushura me besim.

#fjalëteshpresës #kishashqiptare #ungjillorëtshqiptare #meditime #app #ios #android

Tags: No tags