web-woh-26-maj

26 Maj

Lexoni nga Filipianëve 3:1-11

Bëhet fjalë për humbje

Por ato që më ishin fitim, i konsiderova, për shkak të Krishtit, humbje. (v. 7)

Në gjashtë vargjet e parë të këtij kapitulli, Pali na paraqet me jetëshkrimin e tij frymëror para se të pranonte Jezus Krishtin si shpëtimtarin e tij. Në mënyrën e tij të jetesës në të shkuarën, Pali ishte goxha tip fetar. Nëse dikush do të kishte një “mik të fortë” tek Perëndia bazuar mbi trashëgiminë fetare dhe mbi zbatimet e saj, ky do të ishte Sauli i Tarsit.

Por ky nuk është përfundimi që apostulli arrin në vargun 7. Një perifrazim i mesazhit të Palit do të ishte: “Papritur kuptova që të gjitha ato gjërat me të cilat e mbusha jetëshkrimin tim dhe jetën time – asnjëra nga ato nuk i tërhoqi vëmendje Perëndisë, asnjëra prej tyre nuk la ndonjë përshtypje tek ai. Aq i mirë sa unë mendoja që isha, thjesht nuk isha mjaftueshmërisht i mirë. Më në fund e kuptova që shpëtimi nuk kishte të bënte me mua, kishte të bënte me Jezus Krishtin.”

Si rrjedhojë e këtij kuptimi të papritur, Pali thotë për jetën e tij të kaluar që ai e “konsideron si humbje.” Fjala “humbje” është një term tregtar i cili përdoret për të përshkruar një humbje financiare. Pali na tregon, “kjo [humbja pra] është ajo që unë kam bërë me gjithë ato gjëra në jetën time të cilat unë mendova se do të blinin ose do të fitonin faljen me Perëndinë.” Gjithçka që ai kishte mësuar për të depozituar në bankën frymërore nuk ja vlente as të llogaritej. Ishte investim i gabuar sepse fokusohej tek Pali dhe jo tek Jezus Krishti. Kështu që ai nuk e konsideroi më këtë.

Kur vjen puna tek shpëtimi, mos u mbështesni tek vetvetja! — David Walls

Ndërsa luteni, i kërkoni Perëndisë t’ju ndihmojë t’i besoni Atij për shpëtimin, dhe jo vetes suaj.

#fjalëteshpresës #kishashqiptare #ungjillorëtshqiptare #meditime #app #ios #android

Tags: No tags