woh-26-web

26 Shkurt

Lexoni nga Romakëve 8:18-25

Shpengim fizik

Shpengimin e trupit tonë. (v. 23)

Ringjallja e Jezusit në trup është themeli i besimit tonë të krishterë. Gjithçka që besojmë dhe shpresojmë varet tek fakti që trupi fizik i Jezusit u ringjall nga varri. Pali e thotë troç, “Në qoftë se Krishti nuk është ringjallur, i kotë është besimi juaj; ju jeni ende në mëkatet tuaja, atëherë edhe ata që fjetën në Krishtin janë të humbur. Në qoftë se shpresojmë në Krishtin vetëm në këtë jetë, ne jemi më të mjerët e të gjithë njerëzve” (1 Kor. 15:17-19). Ringjallja e Krishtit është boshti i besimit tonë dhe premtimi që edhe ne do të përjetojmë ringjalljen.

Ai burri i moshuar që heq këmbët zvarrë nga kolltuku në dhomën e ndenjes deri në tavolinën e ngrënies, e di shumë mirë, me dhimbjen e çdo hapi që hedh, atë që Pali e premton në mënyrë kaq të bukur. “Ne presim me durim shpengimin e trupit tonë”. Edhe ajo fëmija e vogël që është gojëmbyllur për shkak të një përdredhje të lidhjeve të saja nervore në tru, e cila ende nuk ka thënë një fjali të saktë, e di shumë mirë atë që shpalli Pali: “Ne presim me durim shpengimin e trupit tonë”. Edhe personi që po pret në dhomën e pritjes së specialistit, i frikësuar nga diagnoza që do t’i jepet dhe i lodhur nga trajtimet dhe mjekimet, e di atë që Pali ka në mendje kur thotë: “Ne presim me durim shpengimin e trupit tonë”.
Vdekja dhe ringjallja e Krishtit na çliron nga mëkati dhe na siguron se një ditë trupi ynë do të jetë i shpenguar. Por deri në atë ditë, ne presim. — Jon Brown

Ndërsa luteni, i kërkoni Perëndisë durim ndërkohë që prisni shpengimin e trupit tuaj.

Tags: No tags