web-woh-29-maj

29 Maj

Lexoni nga Filipianëve 3:17-4:2

Qëndroj i paepur

Prandaj, o vëllezërit e mi të dashur dhe të mallëngjyer, gëzimi dhe kurora ime, qëndroni kështu në Zotin, o të dashur. (4:1)

Të qëndrosh i paepur; çfarë kuptimi ka kjo? Është një urdhërim. Nuk na paraqitet si një diçka që nuk është e detyrueshme apo si një mentalitet “ose merre ose lëre.” Nuk na paraqitet si diçka që ne ta marrim në konsideratë por që t’i bindemi. Për më tepër, është e shkruar në kohën e tashme. Kjo do të thotë që “qëndrimi i paepur” nuk duhet të jetë vetëm për një herë, nuk është një nga ato gjërat që e bën njëherë dhe pastaj e harron. Jo, kjo kohë e foljes tregon që “qëndrimi i paepur” duhet të jetë pjesë e mënyrës sonë së jetesës të krishterë, një drejtim dhe objektiv i vazhdueshëm në jetën tonë personale dhe në jetët e kishave tona.

Të qëndrosh i paepur do të thotë që ne qëndrojmë të paepur si qytetarë të parajsës; si një komunitet të dëbuarish mbi tokë ne duhet të qëndrojmë të palëkundur në besnikërinë dhe bindjen tonë ndaj Krishtit (3:20). Së dyti, ne qëndrojmë të paepur në përkushtimin tonë ndaj kryqit të Krishtit (3:18). Dhe së fundi, ne qëndrojmë të paepur duke rënë dakord në emrin e Zotit dhe duke jetuar në harmoni (4:2).

A e keni përjetuar ju këtë? Si të krishterë ne duhet të jemi të zellshëm në përkushtimin tonë për qytetarinë tonë qiellore. Mesazhi i kryqit të Jezus Krishtit duhet të gozhdohet në qendër të jetëve tona personale. Duhet të jetë zemra e mesazhit që jep kisha jonë. Ne duhet të jemi duke qëndruar të paepur gjatë modelimit të unitetit dhe harmonisë në marrëdhëniet tona dhe kishat tona. — David Walls

Ndërsa luteni, i kërkoni Perëndisë t’ju japë kurajën, hirin dhe forcën për të qëndruar të paepur.

#fjalëteshpresës #kishashqiptare #ungjillorëtshqiptare #meditime #app #ios #android

Tags: No tags