web-woh-29-prill

29 Prill

Lexoni nga Galatasve 5:1-15

Liri në dorëzim

Sepse ju, o vëllezër, u thirrët në liri; por mos e përdorni këtë liri si një rast për mishin por, përmes dashurisë, t’i shërbeni njëri-tjetrit. (v. 13)

Dorëzim. Skllav. Shërbëtor. Këto padyshim nuk janë fjalët e para që mendojnë shumica e njerëzve kur flasin për lirinë. Por siç ka thënë Xhon Gill: “Dashuria e bën sakrificën e Krishtit lirinë e përsosur”. E vërteta e mrekullueshme është se ndërkohë që ne i dorëzohemi Krishtit dhe e jetojmë jetën duke i shërbyer atij, atëherë do të përjetojmë lirinë për të cilën jemi krijuar dhe për të cilën jemi thirrur. Liria vjen për shkak se kur nuk jemi më të vetes sonë, por jemi plotësisht të Tij, atëherë kemi hequr qafe zgjedhën e skllavërisë së mëkatit dhe të kësaj bote. Liria nga mëkati është me të vërtetë liri. Është liria për të qenë gjithçka që u paracaktuam të ishim.

Megjithatë, Pali na ofron një fjalë paralajmërimi për mos ta përdorur lirinë tonë si “një rast për mishin” (v. 13). Kur jemi në Krishtin, jemi të lirë nga mëkati (ndëshkimi dhe kontrolli i tij mbi ne). Por nuk jemi ende të pamëkatë, sepse nuk mund të jemi kurrë pa mëkat për aq kohë sa jetojmë në këtë botë të rënë.

Satani e di që ne ende mëkatojmë, dhe ai ruan çdo rast dhe mundësi për të na joshur të mëkatojmë përsëri. Kjo është arsyeja që Pali na kërkon të bëjmë kujdes për të mos e keqpërdorur lirinë tonë si të krishterë duke bërë qejfet e kësaj bote e duke menduar se jemi të sigurt nga tundimet e satanit.

Ngazëllehuni në lirinë që keni nga ndëshkimi dhe skllavëria e mëkatit; por jini të mençur dhe mos abuzoni kurrë me lirinë tuaj duke zgjedhur të jetoni në mëkat. — Jessica Heikoop

Ndërsa luteni, falënderoni Perëndinë që mund ta përjetoni lirinë e plotë në Krishtin.

#fjalëteshpresës #kishashqiptare #ungjillorëtshqiptare #meditime #app #ios #android

Tags: No tags