web-woh-30-prill

30 Prill

Lexoni nga Gjoni 12:20-32

Të gjeni jetë

Kush e do jetën e vet, do ta humbasë; dhe kush e urren jetën e vet në këtë botë, do ta ruajë për jetën e përjetshme. (v. 25)

Një “oksimoron” është një fjalë që tregon një kontradiktë në dukje, si për shembull, “xhuxhi gjigant” apo “ndotje e pastër”. Kur Jezusi thotë që, për ta fituar jetën ne duhet ta humbasim atë si fillim (shih Mt. 10:39, 16:25; Lk. 17:33), kjo duket si një oksimoron. Mirëpo nuk është kontradiktë. Ne e humbasim jetën tonë duke ia dorëzuar atij gjithçka që jemi dhe gjithçka që kemi. Ama vetëm përmes këtij dorëzimi do të mund të jetojmë në bindje ndaj tij dhe duke i shërbyer atij, duke gjetur jetën dhe lirinë e vërtetë këtu dhe tani, dhe për gjithë përjetësinë. Methju Henri e ka thënë fare mirë: “Një dishepull i vërtetë i Krishtit është ai që e ndjek atë në detyrë, dhe që do ta ndjekë në lavdi”.

Do vijë një ditë që gjithsecili do të dorëzohet. Prandaj, ose mund të dorëzohemi vullnetarisht, përmes dashurisë që kemi për Krishtin, ose do ta bëjmë me detyrim kur “çdo gju do të përulet” para tij në fund.

Mirëpo dorëzimi tek Krishti nuk është diçka që e bëjmë një herë, por është diçka e vazhdueshme. Ne duhet të jetojmë në praktikë një jetë në dorëzim: duke i thënë vazhdimisht “jo” vetes dhe “po” Perëndisë. Për ta arritur këtë, do të na duhet të dorëzohemi çdo ditë në ato fusha ku e kemi më të vështirë. Ndërkohë që e lëmë me gëzim jetën tonë për hatër të Jezusit dhe heqim dorë nga avantazhet që kemi në botë, do të zbulojmë jetën e vërtetë, jetën më të mirë që mund të imagjinojmë, atë që do të zgjasë. — Jessica Heikoop

Ndërsa luteni, falënderoni Perëndinë që tek Ai është jeta e vërtetë. I kërkoni Atij t’ju ndihmojë të dorëzoheni dhe të pranoni jetën që ai u ofron.

#fjalëteshpresës #kishashqiptare #ungjillorëtshqiptare #meditime #app #ios #android

Tags: No tags