Dhuroni

Nëse doni të mbështesni punën tonë financiarisht, kontributin tuaj mund ta dërgoni në llogarinë e mëposhtme: 

Words of Hope Albania, Intesa San Paolo Bank,

Numri i llogarise: 1051031801 ALL