E vërteta ime

slide_evi

“E vërteta ime” sjell histori reale nga jetë të ndryshuara. Një program inkurajues, që prek e drejton cdo njeri, që me zemër kërkon të VËRTETËN…

…Do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t`ju bëjë të lirë…

Një derë që hapet për jetën dhe mbyllet për vdekjen.

Eksperienca të ndryshme, por të gjitha kanë një pikë të përbashkët, se Kur Krishti bëhet pjesë e jetës sonë, asgjë nuk është më e njëjtë. Prania e Tij, me sakrificën, dashurinë dhe hirin e plotë, përcjell tek ne jetë. Janë pikërisht këto pjesë fotografike që janë në mendje dhe zemër  duke na sjellë në gëzimin e plotë të Perëndisë.