Fjalët e Shpresës

“Fjalët e Shpresës”është një program me natyrë ungjillizuese. Transmetimet e para të këtij programi në Shqipëri janë bërë nga Monte Carlo përmes transmetuesve me valë të mesme. Pas viteve 1990, Fjalët e Shpresës filluan transmetimin ne FM përmes Radiove lokale. Sot, ky program vazhdon të predikojë Ungjillin në 8 stacione radio brenda dhe jashtë Shqipërisë.