Spotlight – Klubi i Anglishtes

“Spotlight” është një program i përditshmë, i specializuar në praktikimin e Anglishtes së folur. Spotlight transmetohet në mbi 180 stacione radiofonike në mbarë botën dhe në shumë vendë ështe cilësuar si programi më i mirë radiofonik për praktikimine anglishtes. Ky program ka një fjalor të zgjedhur dhe përdor një anglishte të lehtë për tu kuptuar.

www.spotlightradio.net

Spotlight English Clubs (Klubet e Anglishtes) janë një prodhim i fondacionit “Fjalët e Shpresës.” Këto klube ofrojnë një metodë praktike për studentët e gjuhës Angleze për të përmirësuar aftësitë e tyre të të dëgjuarit dhe të të folurit të Anglishtes.

Klubet e Anglishtes janë fantastike:

  • Për të praktikuar dëgjimin duke dëgjuar programe cilësore të Anglishtes
  • Për të praktikuar aftësitë e komunikimit
  • Për të ndërtuar marrëdhënie miqësie me njerëz të tjerë anglishtfolës.