Çfarë na mëson realisht Bibla për homoseksualizmin? – Kevin Dijang

Në këtë libër që vjen në një kohë të përshtatshme, shkrimtari Kevin DiJang, fitues i disa çmimeve, sfidon secilin prej nesh, si skeptikun edhe kërkuesin, si dyshuesin edhe besuesin, që ta shohim Fjalën e Perëndisë në mënyrë të përulur për sa i përket çështjes së homoseksualizmit.

Pasi shqyrton pasazhe kyçe nga Bibla, si nga Dhiata e Vjetër ashtu edhe nga Dhiata e Re, si edhe mësimet gjithëpërfshirëse të Biblës në lidhje me seksualizmin, autori u përgjigjet disa kundërshtimeve të përhapura që janë ngritur edhe nga të krishterët edhe nga jo të krishterët, duke e bërë këtë libër një burim të domosdoshëm për të menduar dhe reflektuar për një nga çështjet më të ngutshme të ditëve tona. Çmimi: 300 lekë Siguroni kopjen tuaj! E-mail: info@fjaleteshpreses.org