Një meditim i përditshëm që synon të drejtojë vëmendjen tonë të Fjala e Perëndisë, Bibla. Të nisësh ditën duke kaluar kohë me Fjalën përmes meditimit personal dhe sistematik është një nga sfidat më të mëdha për besimtarin sot. Edhe pse shumica e të Krishterëve e pranojnë nevojën për një praktikë të përditëshme medituese, shumë janë të pavendosur dhe të pasigurtë se si ta arrijnë një gjë të tillë praktikisht dhe çdo ditë. “Lexo biblën brenda një viti” është një meditim për çdo tre kapituj të Biblës, për çdo ditë të vitit. Siguroni kopjen tuaj! Cmimi: 400 lekë

“Lexo Biblën brenda një viti” është një meditim i përditshëm që synon të drejtojë vëmendjen tonë të Fjala e Perëndisë, Bibla. Siguroni kopjen tuaj! E-mail: info@fjaleteshpreses.org

 

Ardit Prekaj