Meditime për Pashkë

Materjale FALAS

medpashkesfond2

T'i Fiksojmë Sytë tek Jezusi

Ndërkohë që përgatisni zemrën tuaj për Pashkë, nuk ka më mirë sesa T’i Fiksojmë Sytë tek Jezusi, kreu dhe plotësonjësi i besimit tonë (Heb. 12:2). Përgjatë muajit mars, ndiqni rrugëtimin e Jezusit drejt kryqit përmes të katër ungjijve, dhe mbajini sytë tek ai për të mësuar se çfarë do të thotë ta ndjekësh Jezusin si dishepull i tij. Këto ngjarje dhe mësime nga Jezusi na tregojnë zemrën e besimit të krishterë. Autori për muajin mars është Stivën Shafer, pastori i kishës Bethel në Brantford të Ontarios, në Kanada.

Regjistrohu më poshtë për të marrë serinë e plotë 31-ditore.

  web-woh-19-maj

  19 Maj

  Lexoni nga Romakëve 12:3-13 Rivalitet, mendjemadhësi apo përulësi? Mos bëni asgjë për rivalitet, as për lavdi të kotë, por me përulësi, secili ta çmojë tje ...

  web-woh-18-maj

  18 Maj

  Lexoni nga 1 e Korintasve 13 E njëjta dashuri? E bëni të plotë gëzimin tim, duke pasur të njëjtin mendim, të njëjtën dashuri. (Fil 2:2) Lexova diku që “d ...

  web-woh-17-maj

  17 Maj

  Lexoni nga Filipianëve 4:1-6 Më shumë rreth bashkimit E bëni të plotë gëzimin tim duke pasur . . . një unanimitet dhe një mendje të vetme. (Fil 2:2) Fjal ...

  web-woh-16-maj

  16 Maj

  Lexoni nga Filipianëve 2:1-4 Bashkim dhe gëzim E bëni të plotë gëzimin tim, duke pasur të njëjtin mendim, të njëjtën dashuri, një unanimitet dhe një mendje ...